Generelle forretningsbetingelser for brug af Billys Leadplatform

1. Almene bestemmelser

a. Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software hos Billy ApS (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved afkrydsning under tilmelding.

b. Leverandøren har ret til at ændre i forretningsbetingelserne, under forudsætning af at dette er kommunikeret til Kunden 14 dage i forvejen. Herefter modtager Kunden de gældende forretningsbetingelser, hver gang Leverandøren sender faktura ud via e-mail. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

2. Vilkår

a. Fra den dag, Kunden har tilmeldt sig Leverandørens Leadplatform.

b. Når Kunden trykker ”Køb kontakt info” accepteres det, at Leverandøren må trække et beløb svarende til det til hver en tid listede beløb.

c. Leverandøren forpligter sig til maksimalt at sælge det samme lead- kontaktinformationer fire gange.

d. Skulle Billy-brugeren bag et lead vælge at oprette sig som lead på platformen på ny, bliver det betragtet som et nyt lead, og må sælges igen.

3. Opsigelse og varighed af abonnement

a. Kunden kan til enhver tid opsige sin plads på leadplatformen. Opsigelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Leverandørens ansvarlige for Leadplatformen. Dette sker ved at rette henvendelse på mail: revisor@billy.dk.

Kunden vil være fjernet inden for 24 timer.

b. Der er ingen refundering eller fortrydelsesret for igangværende processer. Dvs. at et beløb, som er betalt, ikke refunderes.

c. Leverandøren kan opsige et samarbejde med 24 timers varsel.

4. Abonnementets omfang og anvendelse

a. Kunden opnår i overensstemmelse med disse forretningsbetingelser en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Leverandørens Leadplatform. Leverandørens service stilles til rådighed via mail, som "pay as you go” løsnig. Hvilket indebærer, at Kunden selv vælger, om et Lead er interessant, og om kontaktinformationer ønskes købt.

b. Kunden erhverver ikke Leverandørens service eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Leverandørens Software.

c. Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Leverandørens service, eller som bruger Kundens login- detaljer. Giver Kunden adgang til en ansat gennem den tilknyttede mail, vil den ansatte kunne gennemføre bindende køb på Kundens vegne.

d. Kunden skal sikre, at Leverandørens service ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Leverandørens navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

5. Priser og betalingsbetingelser

a. Gældende priser vil til hver en tid fremgå af den mail, Kunden køber kontaktinformation igennem.

b. Leverandøren forbeholder sig til enhver tid retten til at justere prisen.

c. Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. moms.

d. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Billy ApS.

6. Ansvarsbegrænsning

a. Leverandøren holdes skadesløs for ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar over for tredjeparter i det omfang, det hidrører Kundens brug af Leverandørens software.

b. Det er Kundens ansvar at informere Leverandøren ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse, CVR-nr.

c. Leverandøren tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for leverandørens kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

d. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Leverandøren at genoprette normaldrift hurtigst muligt og uden unødige ophold.

7. Kundens data

a. Leverandøren som dataansvarlig: Som led i Kundens brug af leadplatformen, er det nødvendigt, for Leverandøren at indhente løbende informationer om Kunden. Det gælder bla. kontaktdata, stamdata, betalingsdata samt data omkring Kundens brug af Leverandørens software. Dette er reguleret i Leverandørens Cookie politik.

b. Leverandøren er berettiget til at anvende Kundens data til statistik og analyse af tjenesten. Dette skal ske i fuldt anonymiseret form.

8. Dataindsamling og Behandlingsaktiviteter

Billy indsamler og behandler løbende oplysninger i forbindelse med levering af vores produkt til Kunden og leads. Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn og e-mailadresse, samt eventuel kommunikation via Billys chat.

Leads:

Dette scenarie omhandler situationen, hvor en bruger opretter sig som lead på Billys Lead platform.

 • Navn
 • Adresse
 • Land
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens adresse
 • Virksomhedens telefonnummer
 • Virksomhedens CVR-nr.
 • Virksomhedens branche

Revisor/Bogholder (Kunden):

 • Navn
 • Mail Adresse
 • Virksomhedens navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Betalingsoplysninger (ligger hos Yourpay)
 • Virksomhedens CVR-nr.

1. Formål og grundlag for indsamling:

Billy behandler de indsamlede data med forskelligt formål afhængigt af, hvilket indsamlingsstadie dataene stammer fra.

Leads:

a. Leads: Leadet, har ved signup til leadplatformen, givet samtykke til, at leverandøren indhenter det listede data. Formålet med indsamlingen er, at Kunden skal kunne vurdere, om der er interesse for Leadet og dermed, om Kunden ønsker at købe kontaktinformationer.

b. Revisor/Bogholder (Kunden): Leverandøren indsamler data om Kunden med henblik på at kunne fakturere for evt. køb.

2. Brug af cookies:

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone eller iPad, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites. Læs mere om brug af cookies ved at klikke her.

3. Videregivelse af personoplysninger:

a. Leverandøren forpligter sig til ikke at videregive nogen oplysninger, der er indsamlet efter brug af leadplatformen.

b. Leverandøren anvender en underleverandør for at kunne trække penge for vores produkt. Underleverandøren er nødt til at have adgang til kunders personoplysninger.

4. Opbevaringsperiode for personoplysninger:

Billy sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet under.

9. Udvikling, ændringer og opdateringer

Leverandøren er berettiget til at gennemføre alle ændringer, opdateringer, tilføjelser og begrænsninger m.m., som Leverandøren måtte finde relevante eller nødvendige. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Leverandørens software.

10. Salg eller fusion

I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af Billys forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de beskrevne oplysninger. Dette vil inkludere personoplysninger. I sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med Billy.

11. Tvister

Disse Vilkår er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

12.Gyldighed

Disse vilkår er gældende fra 13. februar 2019 og erstatter tidligere vilkår.

13. Kontakt

Billy ApS
CVR-nr. 33 23 91 06
Bredgade 33 C
1260 København K, Danmark
Telefon: 60 24 60 24
E-mail: billy@billy.dk