Ejerregistrering - frist den 14. juni 2015

Billy regnskabsprogram forfatter

Statsautoriseret Revisor Peter Vinstrup Henriksen og AP

11. juni 2015

Fristen for ejerregistrering er lige rundt om hjørnet. Senest 14. juni 2015 skal alle selskaber (ApS, A/S, IVS og P/S) have registreret deres ejere i Det Offentlige Ejerregister på Virk.dk. Hvis du ikke allerede har fået styr på indberetning til registret, kommer her en kort vejledning. Har du spørgsmål eller brug for assistance til registreringen, kan din revisor hjælpe dig.

  • Baggrund
  • Hvad skal registreres?
  • Deadline
  • Hvad med ejerbogen?
  • Hvad kan din revisor hjælpe med?

Baggrund

Med vedtagelse af Selskabsloven i 2009 blev det besluttet, at ejere af kapitalselskaber skal registreres offentligt. Beslutningen skyldes et ønske om større gennemsigtighed af ejerforhold for danske selskaber, blandt andet for at efterkomme EU-regulering om hvidvaskning.

Erhvervsstyrelsen har siden 2009 arbejdet på en løsning til at håndtere offentlig registrering af ejerskab og er nu klar med Det Offentlige Ejerregister, som er et online-register, hvor selskaberne selv er forpligtede til at foretage registrering.

Hvad skal registreres?

Alle aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber og iværksætterselskaber skal fremover registrere ejere i Det Offentlige Ejerregister. En ejer af kapitalandele eller stemmerettigheder, som overstiger 5 %, skal således registreres. Ejerskabet registreres i intervaller, og det skal derfor registreres, når en ejer krydser grænserne 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 % samt 1/3 og 2/3 af selskabets kapital eller stemmer. Det vil sige, at det kræver en ny registrering, hvis en ejer overskrider et interval ved at forøge eller reducere sine ejerandele eller stemmerettigheder.

Panthavere skal også registreres, hvis panthaveren råder over stemmerettigheder og har til hensigt at benytte stemmeretten. Det gælder fx håndpantsætning af anparter eller aktier til banken.

Ejere skal identificeres og registreres med navn, bopæl, CVR-nr. eller CPR-nr. Ligeledes registreres ejerens antal kapitalandele eller stemmer i intervaller. Selskabet skal foretage registrering i Det Offentlige Ejerregister på baggrund af meddelelse fra en ejer. Det er således de oplysninger, som ejeren giver, der skal registreres.

Deadline

For eksisterende selskaber vil der være en overgangsperiode frem til den 14. juni 2015, hvor registreringen af ejere i Det Offentlige Ejerregister senest skal være på plads. Hvis der sker ændringer i ejerforhold efter den 15. december 2014, skal disse registreres i Det Offentlige Ejerregister inden for 14 dage. Oplysninger registreret i overgangsperioden bliver offentligt tilgængelige den 15. juni 2015. Selskaber oprettet efter den 15. december 2014 og frem til den 15. juni 2015 skal registrere ejerforhold på 5 % eller mere hurtigst muligt efter, der er modtaget oplysninger herom fra ejeren. Selskaber, der etableres efter den 15. juni 2015 skal foretage registreringen inden for to uger fra stiftelsesdatoen.

Hvad med ejerbogen?

Ledelsen i selskabet skal fortsat føre en ejerbog for selskabet. Selskabets ejerbog og Det Offentlige Ejerregister er altså to forskellige systemer, og ejerskab skal registreres begge steder. På Virk.dk finder du et ejerbogsværktøj, som selskabet kan benytte til at føre selskabets ejerbog. Det er frivilligt at bruge dette værktøj.

Hvad kan din revisor hjælpe med?

Din revisor kan lave registreringen for dig ved hjælp af følgende materiale:

  1. Kopi af opdateret ejerbog underskrevet af ledelsen
  2. Navn og adresse for samtlige kapitalejere, herunder CVR-nr. for selskaber og cpr.nr. for personer
  3. Oplysning om, hvem hos jer der fremadrettet skal kunne registrere i Det Offentlige Ejerregister, herunder CVR-nr. for selskaber og cpr.nr. for personer