Etablerings- og iværksætterkonti

Billy regnskabsprogram forfatter

Henrik Lund

13. oktober 2015

Har du etableret virksomhed efter 1. januar 2011 eller har planer om at gøre det, er det muligt at fratrække investeringer på din personlige selvangivelse.

Jeg vil i nedenstående eksempel forsøge at gennemgå hvilken betydning det har for dig.

Eksempel for interessentselskab

2 personer vil starte et interessentselskab, hvor der skal investeres 300.000 kr. i driftsmidler

Forudsætninger
Det er forudsat, at de to personer hver i 2015 har en årsløn på 350.000 kr. og at de i de efterfølgende år ville have et skattepligtigt overskud på hver 350.000 kr. Der er valgt etableringskontofradrag. Alternativt kan vælges iværksætterkontofradrag (for topskattebetalere). Ligningsmæssigt fradrag = 29,6% (Gennemsnitlig kommune- + sundheds- + gennemsnitlig kirkeskat 0,7%) Mistet fradragsværdi ved efterbeskatning (Ovenstående + bundskat 8,08% samt AM-bidrag 8%), i alt 42,66%.

Efterbeskatning, år 1 - ca. år 5

Konklusion
Skattebesparelse i år 2015 på kr. 88.800, som kan bruges til finansiering af køb af driftsmidlerne, hvorfor der i bank mv. kun skal lånes 211.200 kr. i stedet for 300.000 kr. Af skattebesparelsen på 88.800 kr. i 2015 skal kun 70.389 "betales tilbage" i løbet af de kommende 5 år. Reel skattebesparelse på 18.411 kr. Tilbagebetalingen sker ved, at værdi af afskrivningerne på driftsmidlerne reduceres til 45% i de kommende år, når der er brugt etableringskontofradrag. Skattebesparelsen opstår matematisk ved, at der er 29,6% fradrag i 2015 og den effektive skattesats ved efterbeskatning bliver 42,66% af 55% = 23,463% Besparelsen udgør således 29,6-23,463% af 300.000 kr. = 18.411 kr. Skatteudskydelsen på 70.389 kr. kan betragtes som et rentefrit lån i perioden på ca. 5 år.

Har du haft lønindkomst i 2015 eller overskud af virksomhed i 2015, kan op til 60% heraf, dog altid op til 250.000 kr. af løn eller overskud, fratrækkes på etablerings- eller iværksætterkonti. Det gælder også, hvis du har investeret via anparts- eller aktieselskab, ejerandelen skal dog være mindst 25%.

Jeg vil i nedenstående eksempel forsøge at forklare hvilken betydning det har for dig.

Eksempel for anpartselskab

2 personer vil starte et anpartsselskab, hvor der er brug for en kapital på 300.000 kr.

Forudsætninger
Det er forudsat, at de to personer hver i 2015 og efterfølgende år oppebærer en årsløn på 350.000 kr. Der er valgt etableringskontofradrag. Alternativt kan vælges iværksætterkontofradrag (for topskattebetalere). Ligningsmæssigt fradrag = 29,6% (Gennemsnitlig kommune- + sundheds- + gennemsnitlig kirkeskat 0,7%) Reduceret fradragsværdi ved efterbeskatning (Ovenstående + bundskat 8,08%)

Efterbeskatning, år 1 - 10

Konklusion
Skattebesparelse i år 2015 på kr. 88.800, som kan bruges til finansiering af køb af anparterne, hvorfor der i bank mv. kun skal lånes 211.200 kr. i stedet for 300.000 kr. Af skattebesparelsen på 88.800 kr. i 2015 skal kun 56.520 "betales tilbage" i løbet af de kommende 10 år. Reel skattebesparelse på 32.280 kr. Tilbagebetalingen sker ved, at 50% af etableringskontofradraget efterbeskattes liniært over en 10-årig periode. Skattebesparelsen opstår matematisk ved, at der er 29,6% fradrag i 2015 og den effektive skattesats ved efterbeskatning bliver 37,68% af 50% = 18,84%. Besparelsen udgør således 29,6-18,84% af 300.000 kr. = 32.280 kr. Skatteudskydelsen på 56.520 kr. kan betragtes som et rentefrit lån, der afvikles over 10 år.

Fradrag for etablerings- og iværksætterkonti kan give skatteudskydelse – men ofte også skattebesparelser.

Du kan finde detaljerede oplysninger hos SKAT her

Denne artikel er skrevet af

Henrik Lund, Klar Revision

Henrik Lund er 44 år og har 24 års erfaring fra fire forskellige revisionsfirmaer. Han brænder især for udvikling af virksomheder og at hjælpe mennesker enten med at komme godt i gang med nye projekter eller komme godt videre med deres eksisterende foretagender. Nysgerrighed omkring ny viden og hjælpsomhed er de personlige egenskaber, han lægger vægt på at tage med ind i firmaet.

Hos Klar Revision er Henrik Lund garant for kvalitet og en personlig tilgang til ydelserne, der rummer stort set al økonomisk rådgivning, regnskab og skat for alle små og mellemstore virksomheder.

Se Henrik Lunds profil