Få tilbagebetalt din moms og lønsumsafgift

Billy regnskabsprogram forfatter

Frederikke Kindt-Larsen

14. april 2020

Regeringen har lanceret endnu et initiativ for at forbedre likviditeten hos de pressede små og mellemstore virksomheder i Danmark. Initiativet er en ny låneordning, der tillader selvstændige erhvervsdrivende at få dette års indbetaling af moms tilbage som et rentefrit lån, der først skal tilbagebetales næste år. Ordningen forventes at forbedre overlevelsesmulighederne for de virksomheder, der har svært ved at få et lån i banken, og samtidig styrke likviditeten for små og mellemstore virksomheder.

I dette blogindlæg gør vi dig klogere på, hvad regeringens låneordning kan betyde for dig og din virksomhed, og hvordan du ansøger om lånet.

Hvad går låneordningen ud på?

Regeringens låneordning giver helt konkret virksomheder mulighed for at optage et lån baseret på deres momsindbetaling eller lønsumsafgift. Det vil sige, at du via et lån kan få tilbagebetalt den moms, som din virksomhed netop har indbetalt den 2. marts 2020. Hvis din virksomhed ikke betaler moms, men derimod lønsumsafgift, vil du kunne udskyde den lønsum, du ellers skulle have indbetalt den 15. april 2020. Lånet vil være rentefrit og ydes i 11 måneder.

Hvor meget og hvor længe kan du låne?

Du kan maksimalt låne det, der svarer til din virksomheds momsindbetaling i marts 2020 eller lønsumsafgift i april 2020. Hvis din virksomhed i forvejen har gæld til staten, vil denne gæld blive modregnet i udbetalingen af dit lån. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021.

Hvor og hvornår skal du ansøge?

Det er muligt at søge om lånet fra den 1. maj 2020 til den 15. juni. 2020 Du skal ansøge om at få udbetalt lånet på virk.dk. Beløbet forventes at blive udbetalt ca. 5 hverdage efter ansøgningen, og indsættes direkte på din virksomheds NemKonto.

Her kan du læse, hvordan du klargør dit regnskab til at ansøge om regeringens øvrige hjælpepakker.

Låneeksempel

Hvis du har en lille virksomhed

En lille virksomhed med omsætning på 4 mio. kr. vil typisk have indbetalt 350.00 kr. i moms pr. halvår. Virksomheden vil dermed kunne låne 350.00 kr. rentefrit i 11 måneder.

Hvis du har en mellemstor virksomhed

En mellemstor virksomhed med omsætning på 40 mio. kr. vil typisk have indbetalt 1,5 mio. kr. i moms pr. kvartal. Virksomheden vil dermed kunne låne 1,5 mio. kr. rentefrit i 11 måneder.

Hvis du har en mindre fysioterapeut-virksomhed

En mindre fysioterapeut-virksomhed med en årlig lønsum på 3 mio. kr. og et årligt overskud på 1 mio. Kr., afregner 40.000 kr. i lønsumsafgift pr. kvartal. vil typisk have indbetalt 350.00 kr. i moms pr. halvår. Virksomheden vil dermed kunne låne 40.00 kr. rentefrit i 11 måneder.

Yderligere hjælp

Regeringen har oplyst, at der forhandles om yderligere hjælpepakker, da der på trods af hjælpepakkernes milliardbeløb, fortsat forventes at være stor mangel på likviditet i det danske erhvervsliv i kølvandet på krisen.

Hvis du vil vide mere om regeringens andre initiativer, om ansøgningsprocessen til hjælpepakkerne eller få andre gode råd til at håndtere krisen, har vi samlet en række brugbare blogindlæg, som du kan læse her.