Finansiering af ny iværksættervirksomhed: Skal betalingen være løn eller aktier?

Billy regnskabsprogram forfatter

Jeremy Andrews

08. januar 2013

Økonomisk udholdenhed er en af de grundfilosofier, som jeg altid forsøger at installere i ledelsen, når jeg starter en ny virksomhed. Grunden er ganske enkelt, at det er fuldstændig afgørende at have penge i baghånden, som man kan trække på, hvis virksomheden skulle løbe ind i hårde tider eller økonomien begynder at halte. Det er også ren og skær sund fornuft og noget, som enhver CFO bør sørge for at få med, når virksomhedens finanskontrol skal implementeres.

Finansiering – Det første skridt

Normalt har en iværksætter selv penge nok til at starte virksomheden op eller han/hun vil kunne finansiere opstarten med økonomisk hjælp fra familie og venner. Uanset hvad, så er realiteten dog den, at der, til at starte med, ikke vil være mange penge til rådighed til de ansatte – eller nogen andre for den sags skyld.

De fleste iværksættere indser hurtigt, at de ikke vil kunne give dem selv løn i de første 6-12 måneder af virksomhedens eksistens. I stedet må de trække på opsparingen, ægtefællen og nogle gange på andres goodwill for at komme helskindet igennem denne kritiske periode.

Udskudt godtgørelse – Risky business

På trods af det, vil nye virksomheder nogle gange hyre ansatte og konsulenter, som skal have løn eller anden form for betaling for deres ydelser. Den smarte iværksætter forhandler sig til en ordning, hvor de ansatte og/eller konsulenterne bliver betalt, når en finansieringsrunde er i hus. Dette kan dog være ret risikabelt for folk, som skal opretholde en konstant indkomst, især hvis det at rejse kapital skulle komme til at tage længere end forventet – og det gør det altid.

Det kan være fristende for iværksættere at gøre brug af alle de midler, de har til rådighed for at kunne ansætte flere folk; aktier alene, udskudt godtgørelse eller løn (om muligt) og nogle iværksættere vil måske forsøge at kombinere disse og evt. tilbyde både løn og aktier for at sikre sig en god aftale.

Kombineret godtgørelse

Jeg er generelt ikke fan af, at man kombinerer løn og aktier, når man som nystartet virksomhed kommer med et tilbud i denne henseende. Gennem tiden har jeg lært, at der er stor forskel på motivationsniveauet alt afhængigt af om man er virksomhedsejer, som bliver kompenseret med aktier alene eller man er ansat eller konsulent, der får løn – og det er forståeligt nok. Ejere tager imod aktier, fordi de tror på virksomheden fra begyndelsen af og er villige til at undvære løn, så længe det betyder, at de kan føre deres vision ud i livet. Desværre er kun få ansatte i stand til at gøre det samme – eller også brænder de ikke lige så meget for det.

Iværksætter finansiering – Et eksempel

For nogle år siden, da jeg arbejdede på en såkaldt turnaround-opgave for et modefirma, løb jeg ind i en noget rodet situation – den tidligere ledelse havde begået underslæb. Efter ca. en uge, lige da vi var begyndt at se nærmere på økonomien og endelig var begyndt at finkæmme regnskaberne, kunne jeg se, at virksomheden ikke ville være i stand til at udbetale løn et par uger senere, som ellers var meningen.

Det var ikke fordi der manglede et astronomisk beløb, men det var nok til at ejeren skulle informeres om, at der var nogle, der ikke ville kunne få udbetalt deres 14-dages løn.

En hvilken som helst virksomhed med ordentligt finanskontrol ville have haft (eller skulle have haft) en plan på plads for situationer som denne. Men det var ikke tilfældet, der var ingen finanskontrol og dermed var der nogen, der ikke kunne blive betalt.

Efter en række møder med ejerne og ledelsen blev det besluttet, at den bedste fremgangsmåde ville være at lade ejerne og ledelsen undvære deres løn i denne periode i stedet for at begynde at afskedige medarbejdere. Som ejere og interessenter i virksomheden forstod de, at det var deres pligt at sætte deres personlige behov til side, uanset hvad de måtte være, for at sikre virksomhedens fremtid.

Denne historie slutter faktisk lykkeligt. En kunde fik endelig betalt sin regning og over det næste år fik vi vendt kurven og fik installeret finanskontrol, så de kom tilbage på sporet.

Dette eksempel viser tydeligt, hvordan der forventes andre ting af ejere/ledelse og interessenter end der gør af almindeligt ansatte. Så med mindre du kender din medstifters eller potentielle partners økonomiske situation rigtig godt, så er der risiko for, at du tilbyder dem aktier i en situation, hvor du i virkeligheden burde tilbyde dem løn i stedet for – og vice versa.

Kandidatfiltrering – 4 tommelfingerregler

Nu hvor vi har kigget på lønudbetalinger vs aktier, så skal vi se på, hvordan man filtrerer kandidater. Hvem er medstiftermateriale (som vil få aktier) og hvem er medarbejdermateriale, som bare er ude efter en månedsløn? Her får du fire tommelfingerregler:

Løn eller aktier – Regel nr. 1

Først skal du finde ud af, om personen har arbejdet i en iværksættervirksomhed før. Har personen ikke det, vil det normalt være sværere for ham/hende at arbejde gratis – også selvom det kun er midlertidigt. Denne regel er dog ikke definitiv. Faktisk har 30% af mine medstiftere og ledelsen hos SME aldrig arbejdet for en iværksættervirksomhed. Hvorfor jeg valgte dem alligevel? Fordi de virkelig, virkelig, virkelig gerne ville arbejde for SME – og det leder mig til den næste tommelfingerregel.

Løn eller aktier – Regel nr. 2

Hvis du skal dele aktier ud, så sørg for at modtageren virkelig gerne vil arbejde for din iværksættervirksomhed, dag ud og dag ind. Det sidste du har brug for er folk, som kun er halvt med på din vision. En medstifter, som ikke får løn i form af penge og som lægger en masse arbejde i virksomheden både dag og nat, gør det fordi han/hun har en altoverskyggende lyst til at opbygge en succesfuld virksomhed. Modsat vil folk, der modtager løn for et bestemt stykke arbejde, typisk ikke lægge så mange kræfter i, hvis ikke der er går løn ind hver måned.

Løn eller aktier – Regel nr. 3

Den tredje tommelfingerregel er, at du som virksomhedsejer skal vurdere, hvorvidt den person du er ved at tage ind, faktisk er mere værd end det beløb, du har til rådighed til betaling. Og er det tilfældet, så kan en kombination af penge og aktier være en god idé.

Da vi fx ledte efter en dygtig designer til vores nye webside, var vi godt klar over, at de bedste designere ikke er helt billige – og vi havde ikke penge nok til at betale fuld pris for den designer, vi ville have. I sidste ende blev vi nødt til at tilbyde en del af lønnen udbetalt og en del af den udskudt i form af aktieoptioner. Selvom vi ikke direkte kombinerede løn og aktier, kunne vi godt se, hvor afgørende det var, at få den helt rigtige designer ombord og vi gjorde derfor, hvad der var nødvendigt, for at det kunne lade sig gøre.

Løn eller aktier – Regel nr. 4

Til sidst – er kandidaten glad for at modtage aktier eller tøver han – måske fordi virksomheden ikke er meget værd, før den har været igennem en finansieringsrunde?

Disse fire regler kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan en kandidat passer ind i din iværksættervirksomhed og hvorvidt du skal lave en aftale, der kun indebærer aktier eller du skal kombinere løn og aktier.

Selvom mange virksomheder tilbyder en kombination af de to, så er den største grund til, at det er en dårlig idé følgende: Forestil dig, at du er gået med til en aftale, der kun omfatter aktier og den næste person, der kommer ind i virksomheden får nogenlunde det samme plus en aftale om løn. Du kan nok forestille dig, hvordan du selv ville reagere! Og den samtale der uundgåeligt ville følge den reaktion.

Artiklen er oversat fra engelsk, skrevet af Jeremy Andrews og findes også på vores amerikanske blog under titlen Financing a Small Business Startup: Offer Cash or Offer Equity?.