Sådan starter du succesfuldt nye projekter i din virksomhed

Billy regnskabsprogram forfatter

Dan Rose Johansen

11. juni 2014

Når du vil forbedre en del af din virksomhed, starte et nyt projekt eller lægge en strategi for en begrænset periode, kan du ofte havne i en situation, hvor de ændringer, som du ønsker at implementere, enten ikke bliver realiseret, eller du identificerer områder, som ikke forbedrer udgangspunktet, men i stedet blot flytter fokus fra et område til et andet. Med det følgende blogindlæg kan du få struktur på forandring og lancering af nye tiltag ved at følge seks simple trin.

1. Hvad skal projektet omhandle?

Den første del af planen er, at du skal afgrænse, hvor omfattende projektet skal være, og hvilket område det skal omhandle. Det kan være en god idé at starte denne fase som en brainstorm-fase og på baggrund af den afgrænse projektet til den kerne, som du mener skal ændres, og som der skal arbejdes på.

2. Tidsafstemning og ressourceallokering

I den indledende fase – især hvis du arbejder sammen med andre – bør I afstemme, hvor meget tid der skal lægges i projektet, da det er med til at afgøre, hvor meget energi og hvor mange penge og kræfter der skal lægges i det. Samtidig skal det fremgå klart, hvor lang en periode projektet dækker.

3. Status på den nuværende situation

Inden du fastsætter, hvad du skal arbejde med, bør du tage bestik af den nuværende situation og identificere svagheder og styrker. Dermed har du et godt udgangspunkt og ved, hvor der er plads til forbedringer. Et statusudgangspunkt giver en klarere forventning om, hvad der skal til for at lykkes, og hvor problemet eller udfordringen ligger. Fx kan det være: ”Status er, at vi kun får 1000 besøg på vores forside”.

4. Mål og succeskriterier

I forlængelse af afdækningen af, hvor virksomheden står i dag, kan du opstille nye målsætninger for og ønsker om, hvordan fremtiden skal se ud. På baggrund af det opstiller du konkrete succeskriterier, som er ambitiøse, så du eller dine kollegaer har noget at løbe efter.

5. Hvilke overordnede tiltag skal ændre på status?

Nu har du opstillet nogle konkrete mål. Næste step drejer sig om at være kreativ og udpege områder og tiltag, som kan ændre på status quo. Med andre ord skal du udarbejde en handlingsplan, som tydeligt viser, hvad der skal gøres, hvad det vil koste, og hvordan det skal ske.

6. Prioritering af tiltag og ændringer

I sidste step, når alle tiltag er oplistet, skal du prioritere, i hvilken rækkefølge tingene skal ske, og hvem der skal udføre hvad. Du skal også opdele de tiltag, der er for store til at kunne stå alene som en konkret opgave. Denne proces skal hjælpe dig til at fokusere på de vigtigste tiltag med den største indvirkning først.

Hvad er et succesfuldt projekt?

Afslutningsvis kan det tilføjes, at et projekt er succesfuldt, hvis man i første omgang finder frem til de væsentligste tiltag og får dem implementeret, og de til sidst fører til resultater, som afspejler ens målsætning. Så er projektet lykkedes.

Uanset om et projekt lykkes helt, delvist eller fejler, så sørg for at lære af dine fejl, så du kan tage det med til næste gang, et projekt skal skippes af sted.