Hvordan du forholder dig til de nye ændringer i momsreglerne, som træder i kraft 1. januar 2015

Billy regnskabsprogram forfatter

Patrick Larsen

23. september 2014

Der er omfattende ændringer på vej for dig, der sælger tele-, tv/radio- og elektroniske ydelser til private forbrugere i andre EU-lande. For dig er hvedebrødsdagene, hvor du kunne nøjes med en enkelt momsindberetning til SKAT, slut.

Er du i tvivl om, hvorvidt du sælger en af ovenstående ydelser?

Teleydelser dækker bl.a. over telefonydelser, bredbåndstelefoni, voicemail/viderestilling og adgang til internettet. Elektroniske ydelser er et mere vidtfavnende begreb, men dækker bl.a. over levering og fjernvedligeholdelse af software, levering og hosting af websteder og levering af fjernundervisning. Du kan se en mere omfattende liste på SKATs hjemmeside

Hvorfor skal det være mere besværligt for dig?

Det skyldes, at EU’s ministerråd har besluttet at gøre op med de skattemæssige fordele, der kan være ved at etablere virksomheden i det EU-land, som har laveste momssats, på trods af at man sælger til hele EU. Derfor skal momsen fremover beregnes, angives og betales i det land, hvor ydelserne forbruges, og ikke som tidligere i det land, hvor sælgeren bor. På den måde skal reglerne sikre en mere retfærdig konkurrence i EU.

Hvilke konsekvenser har de nye regler for dig?

Først og fremmest skal du sørge for, at du får pålagt den rette moms (momsen, der er gældende i din kundes land), når du fakturerer din kunde. Derudover gør de nye regler, at momsindberetning bliver væsentligt mere besværlig, og du skal nok overveje at købe en ekstra pakke batterier til lommeregneren op til momsindberetning, hvis ikke du har et regnskabsprogram, der kan håndtere det. Der eksisterer i øjeblikket to løsninger til at håndtere ændringerne i din virksomhed.

Standardløsningen

Den første løsning kan vi kalde standardløsningen, da det er den løsning, som du skal anvende, medmindre du aktivt gør noget for at anvende den anden løsning (mere om dette senere). Hvis du følger standardløsningen, skal du momsregistrere dig i alle de EU-lande, hvor du sælger de omfattede ydelser til private. Når det så er tid til at indberette moms, skal du angive og betale moms i alle de lande, hvor du er momsregistreret. Denne løsning kan være meget besværlig for dig som virksomhedsejer, og derfor tilbyder SKAT en ny ordning, som de kalder One Stop Moms.

One Stop Moms

Ved One Stop Moms-løsningen skal du kun momsregistrere dig og indberette i ét land. Dette sker ved brug af det nye angivelsessystem Mini One Stop Shop (M1SS). Det skal understreges, at du kun kan anvende denne ordning, hvis du tilmelder dig hos SKAT. Der åbnes for tilmelding fra 1. oktober 2014.

Du tænker måske, at ved brug af M1SS ændrer de nye regler ikke noget i forhold til nu, men det er ikke korrekt. Godt nok skal man kun indberette og momsregistreres i ét land (ville typisk være Danmark), men når du skal indberette via M1SS, skal du angive, hvilke EU-lande du har solgt til i den pågældende periode. Herefter skal du lave en momsindberetning for hvert af disse lande. Ved indberetning skal du både angive omsætningsbeløb ekskl. moms og momsbeløb. Ved denne løsning bliver det samlede skyldige beløb indbetalt til SKAT, og så fordeler de det ud til de enkelte lande.

De ydelser, der er omfattet af ændringerne og indberettes på særskilte momsindberetninger, skal ikke medtages i Rubrik B på din almindelige momsindberetning. De skal dog medtages på Rubrik C i din almindelige momsopgørelse, dvs. alt det salg af ydelser, som du indberetter via M1SS, skal også registreres på Rubrik C i din almindelige momsindberetning.

Du kan læse mere om One Stop Moms-ordningen, og hvad ændringerne betyder for dig, her.

For dig, som anvender Billy’s Billing som regnskabsprogram

Hvis du bruger Billy’s Billing, behøver du ikke at have søvnløse nætter over de kommende ændringer, da det eneste, du skal gøre, er at oprette dit produkt, din kunde og din faktura korrekt, så opretter systemet selv de momsopgørelser, du skal bruge, når det er tid til indberetning.

Husk at du kan prøve Billy gratis i 14 dage