Opdatering: Ret, slet og annuller

Billy regnskabsprogram forfatter

Sebastian Seilund

28. juli 2011

Dagens opdatering omhandler muligheden for at rette, slette og annullere de tal du lægger ind i dit regnskab.

Du kan nu rette, slette og annullere de fleste ting i regnskabsprogrammet. Hvis du fx har en faktura, som du har lavet en tastefejl i, kan du nu gå ind og redigere den igen. Hvis du kun ændrer i tekster og indstillinger, som ikke påvirker dit regnskab, så gemmes fakturaen bare med de nye værdier. Hvis du derimod ændrer fx et beløb eller fakturadato, så vil systemet automatisk annullere den oprindelige faktura, oprette et annulleringsbilag, som annullerer den oprindelige fakturas påvirkning af dit regnskab, samt oprette en ny faktura med de nye værdier.

Det er med andre ord den letteste måde for dig. Du skal ikke tage hensyn til en kreditnota der skal oprettes, og sørge for at beløbene stemmer. Det tager Billy sig af.

Det samme kan man gøre med regninger. Og der er nu også mulighed for at annullere betalinger, slette igangværende fakturaer/regninger, og slette/arkivere kontakter.

Vi har også lagt en mulighed ind i programmet for at nulstille hele virksomhedens regnskab. Så hvis man har brugt sin egen virksomhed som prøveklud, og oprettet nogle testfakturaer og -regninger, kan man gå ind under Organisationsindstillinger og vælge "Farlige indstillinger". Her er en knap, som vil nulstille alle fakturaer, regninger, betalinger, manuelle posteringer og bilag.

Derudover indeholder opdateringen også en række forbedringer af brugergrænsefladen. Her kan fx nævnes at rækken med kolonneoverskrifter til tabeller nu automatisk flyder med nedad, når du scroller ned over siden - en rigtig rar funktion.

Næste opdatering

I morgen kommer der en lille bonusopdatering med en surprise-funktion. Mere om det i morgen...

Den næste opdatering vil indeholde en masse forbedringer til fakturaer og regninger. Fx rabatter på faktura/fakturalinjer, besked til kunden på fakturaer, uploade bilag til faktura/regninger, gentagende fakturaer mm.