Overfør beløb med forskellig valuta mellem interne bankkonti

Billy regnskabsprogram forfatter

Christian Johnsen

04. december 2014

Endnu en ny funktion har set dagens lys i Billy. Det er nu muligt at lave interne bankoverførelser mellem to konti med forskellig valuta. Det vil altså sige, at hvis man har en Bankkonto, hvor alle ud- og indbetalinger sker i USD, og man vil flytte nogle af disse penge over på en bankkonto, som kun indeholder DKK, så er det nu muligt.

Hvorfor er det smart?

Funktionen er smart, fordi det sagtens kan hænde, at man vil bruge nogle af de penge, man har stående i USD. Men det kan man ikke, fordi kontoen, de står på, er en separat konto, som kun findes for at separere DKK og USD fra hinanden. Altså er det en bankbeholdning. Så, hvis man vil benytte nogle af de penge, der står på denne beholdning, er det nødvendigt, at man laver en Bankoverførsel for at få pengene over på en aktiv bankkonto, hvor man har et kreditkort tilknyttet. Det er nu muligt.

Hvordan fungerer det?

  • Regnskab > Transaktioner > Ny Transaktion > Bankoverførsel.
  • I feltet Overført fra angiver du den ene Bankkonto og i feltet Overført til angiver du den anden.
  • I feltet Overført Beløb (USD) skriver vi 500, og i feltet Modtaget Beløb (DKK) skriver vi 3017,27.
  • I feltet Beskrivelse, kan du skrive, hvad du selv synes, der skal stå. Det er mere for egen overbliks skyld.

OBS! Hvis du skal bogføre en bankoverførsel bagud i tid, så husk at ændre datoen i datofeltet.

Er det gjort korrekt?

Hvis du vil se, om Bankoverførelsen er bogført korrekt, skal du gøre følgende:

  • Regnskab > Transaktioner > Find transaktionen (Den vil hedde det, som du skrev i Beskrivelsesfeltet).

Når du klikker på Transktionen, vil du få et lignende billede frem, som vist herunder:

Som det fremgår af transaktionen, er der blevet Krediteret 500 USD på USD-kontoen og efterfølgende Debeteret 3017,25 DKK på Bank-kontoen. Og da Bankoverførslen sker internt, kommer der ikke et realiseret kurstab, hvorfor beløbet figurerer på Urealiserede kursgevinster og -tab-kontoen.

Brug for yderligere hjælp?

Hvis du har brug for yderligere hjælp og/eller forklaring til brugen af funktionen, så skriv endelig til billy@billy.dk.