SKAT ændrer praksis for efteropkrævning af moms

Billy regnskabsprogram forfatter

Patrick Larsen

20. november 2014

Sidste år afsagde EU-Domstolen en vigtig dom vedrørende efteropkrævning af moms. Dette har nu forårsaget, at SKAT har ændret praksis på området, og det kan komme dig til gode, da du vil kunne få en andel af din efteropkrævet moms for perioden 1.1.2007 til nu tilbage fra SKAT.

Tvist om, hvorvidt det er 20 % eller 25 % moms, der skal tillægges

Sagen, der har forårsaget den ændrede praksis, omhandlede i overordnede træk en tvist om, hvorvidt der skal tillægges 25 % moms på en leverance, der i første omgang ikke har været pålagt moms (på trods af at den var momspligtig), eller om momsen skal betragtes som inkluderet i den aftalte pris og derved kun udgøre 20 %.

EU-Domstolen afgjorde, at momsen skal betragtes som inkluderet i den aftalte pris, og derved udgør momsen 20 % af den aftalte pris og skal derfor ikke beregnes ved at tillægge 25 % af den aftalte pris, hvilket har været SKATs hidtidige praksis på området.

Eksempel:

Bo solgte sidste år en vare til en værdi af 1.000 kr. til en belgisk kunde. Han fakturerede i første omgang salget uden moms, da han troede, at denne handel var momsfritaget. Dette viste sig ikke at være tilfældet, og SKAT efteropkrævede derfor 25 % af salget som moms (efter den gamle praksis). Dvs. Bo blev efteropkrævet 250 kr. i moms, da dette har været normal praksis.

MEN efter EU-Domstolens dom har Bo krav på at få tilbagebetalt en del af den efteropkrævede moms fra SKAT. Dette skyldes, at SKAT i Bos tilfælde kun havde krav på at kræve 20% af salget som moms, da momsen skulle betragtes som en del af den aftalte pris. Derfor har Bo krav på at få tilbagebetalt 50 kr. af de efteropkrævede 250 kr., da 20 % af den aftalte pris kun er 200 kr.

OBS: Det er dog en betingelse, at det er sælger, der skal indbetale momsen til SKAT, før ovenstående er gældende, samt at sælger ikke har mulighed for at efterfakturere momsen til køber.

Dette betyder, at hvis du korrigerer den oprindelige faktura, skal der tillægges 25 % moms på den nye faktura, da du derved har mulighed for at efterfakturere momsen til din køber.

Hvornår efteropkræver SKAT moms?

Følgende situationer er de typiske tilfælde, hvor SKAT efteropkræver moms:

  • Udlandshandel, som ikke har været momsfritaget, på trods af at den er blevet faktureret som sådan.
  • Salg, hvor leveringsstedet og dermed momsopkrævningen trækkes til Danmark (f.eks. grænsehandel).
  • Momsfrie salg som SKAT omkvalificerer til momspligtige.
  • Salg af aktiver, der er behandlet som en momsfri virksomhedsoverdragelse mv.

Hvor meget har jeg krav på at få tilbage af min efteropkrævet moms?

20% af din efteropkrævede moms (som lever op til de tidligere angivet krav) siden d. 1. januar 2007 kan du anmode SKAT om at få tilbagebetalt. Derudover pålægges der renter, som beregnes ud fra indbetalingstidspunktet til den dato, hvor SKAT tilbagebetaler det skyldige beløb til dig. Disse har du også krav på at blive godtgjort.

Du skal dog senest ansøge om tilbagebetaling d. 17. maj 2015, hvis du ønsker at kræve beløb tilbage fra 2007 retur.

Så det er bare at finde de gamle bilag frem hurtigst muligt, så din virksomheds likviditet kan få en ekstra julegave i år.