Udenlandske kunder = engelske fakturaer

Billy regnskabsprogram forfatter

Christian Johnsen

11. december 2014

I Billy er det muligt at ændre sprog på sine fakturaer såfremt man har udenlandske kunder. Når man skifter sprog hos specifikke kunder, går det ikke udover sproget på de øvrige fakturaer, man har oprettet. Programmet sørger selv for at oversætte og navngive de forskellige danske fagtermer med de rigtige engelske fagtermer (Moms > VAT)

Hvordan gøres det?

For at få en faktura oversat til engelsk, skal du først oprette en kunde m. bopæl i udlandet. Lad os lave et eksempel, hvor vi har en kunde, der er bosiddende i Tyskland.

  • Klik på menupunktet Kontakter og opret en ny kontakt.
  • Udfyld pop-uppen med de nødvendige informationer og angiv Tyskland som land.
  • Pop-uppen skulle gerne se således ud nu:

OBS! Du kan selvfølgelig vælge at angive en kontaktperson, hvis fakturaen skal sendes til en bestemt person i virksomheden.

Opret fakturaen

Når du klikker på menupunktet Fakturaer og vælger at oprette en ny faktura, vil du se, at selvom den tyske kunde bliver valgt, ser du stadig de forskellige ting på dansk under oprettelsen. Men når fakturaen er Godkendt og du vælger at Udskrive den ud som PDF, vil du se, at fakturaen er blevet oversat til engelsk.

Du kan nu sende fakturaen til kunden velvidende, at vedkommende rent faktisk forstår, hvad der står i den pågældende faktura.

Et lille tip

Du kan også oprette din kunde, mens du opretter fakturaen. Du skriver blot navnet på kunden i feltet 'Kunde' under oprettelsen af fakturaen og klikker så på 'Opret xxxx':

Brug for yderligere hjælp?

Hvis du har brug for yderligere hjælp og/eller forklaring til brugen af funktionen, så skriv endelig til christian@billysbilling.com