Har du styr på reglerne for din enkeltmands-
virksomhed?

Som nystartet enkeltmandsvirksomhed, er der meget at holde styr på og mange regler, der skal overholdes. Tag enkeltmandsvirksomhedsquizzen nu og find ud af, om du har styr på reglerne for din enkeltmandsvirksomhed.

Start quiz
Sofabord - Billy Regnskabsprogram

Skal enkeltmandsvirksomheder momsregistreres?

Ja, det er lovpligtigt at momsregistrere sin enkeltmandsvirksomhed ved oprettelsen.
Nej, enkeltmandsvirksomheder er fritaget lovkravet om momsregistrering, og bestemmer dermed selv, om de vil momsregistreres.
Nej, det er som udgangspunkt frivilligt, om man vil momsregistrere sin enkeltmandsvirksomhed, men hvis virksomheden når op på en omsætning på mere end 50.000 kr. i løbet af en periode på 12 måneder, skal den momsregistreres.

Nemlig, rigtig god start!

Godt bud, men det er desværre forkert

Som udgangspunkt er det frivilligt, om man vil momsregistrere sin enkeltmandsvirksomhed. Hvis virksomheden når op på en omsætning på minimum 50.000 kr. i løbet af en periode på 12 måneder, skal virksomheden dog momsregistreres.

1 af 6

Hvordan bogføres kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed?

Kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed skal gives som personligt fradrag.
Kørepengene skal trækkes fra som en udgift i regnskabet.
Enkeltmandsvirksomheder kan slet ikke få kørselsgodtgørelse.

Yes, det kører for dig!

Hov, det var ikke helt rigtigt

I en enkeltmandsvirksomhed bør kørselsgodtgørelsen holdes uden for regnskabet, og i stedet gives som fradrag i din personlige indkomst.

2 af 6

Er enkeltmandsvirksomheder forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen?

Ja, enkeltmandsvirksomheder er forpligtede til at indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven.
Nej, enkeltmandsvirksomheder er ikke forpligtede til at indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven.

Rigtigt, du har styr på det!

Æv, det er en ommer

Enkeltmandsvirksomheder skal bogføre efter bogføringsloven, men er ifølge årsregnskabsloven ikke forpligtede til at indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.

3 af 6
kapital

Hvad er minimumskapitalen ved oprettelse af en enkeltmandsvirksomhed?

Der skal indskydes en kapital på minimum 1 kr. i kontanter ved oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed.
Der skal indskydes en kapital på minimum 50.000 kr. i form af kontanter eller andre værdier ved oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed.
Der er ingen lovkrav til indskydelse af kapital ved oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed.

Helt korrekt, du er for sej!

Aaah, det er faktisk ikke nødvendigt

For enkeltmandsvirksomheder er der ingen lovkrav om indskydelse af kapital ved oprettelsen.

4 af 6

Kan du trække din pension fra i din enkeltmandsvirksomheds regnskab?

Ja, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, kan du trække din pension fra regnskabet, og lade den fremgå som en udgift.
Nej, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, kan du ikke trække din pension fra i regnskabet.

Lige præcis!

Ups, du bliver vist nødt til at læse op på reglerne

Du kan ikke trække din pension fra i virksomhedens regnskab, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, da du er omfattet af fradragsreglerne for private pensionsordninger.

5 af 6

Hvem hæfter for, at enkeltmandsvirksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre?

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter du personligt og ubegrænset for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser, med alt hvad du ejer og har.
Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter du ikke personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser.
Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter du personligt for de første 50.000 kr., hvis virksomheden ikke opfylder sine forpligtelser.

Godt gået, det er fuldstændig rigtigt!

Av, der jokkede du i spinaten

Da en enkeltmandsvirksomhed udgøres af sin ejer, er det også ejerens ansvar personligt at hæfte ubegrænset for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Det betyder med andre ord, at ejeren af en enkeltmandsvirksomhed hæfter med hele sin formue, hvis virksomheden ikke opfylder sine forpligtelser.

6 af 6

0
0

Download bogen gratis