Julie Tandrup Gravesen

Splittest din webshop

Når du har fået din webshop op at køre, er det vigtigt, at du løbende tester, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt, så din shop hele tiden er optimeret til netop din målgruppe. Hvis de ændringer du laver på din webshop, sker ud fra antagelser om, hvad du tror, der virker, og ikke hvad du ved, der virker, skal du være mere end almindeligt heldig, hvis din webshop bliver ordentligt optimeret. En af de metoder, du med fordel kan benytte til at opnå et godt indblik i præcis hvordan du bedst muligt fanger dine besøgende, er splittests.

Blå billy bog

Få guiden som e-bog

Jeg accepterer Billys betingelser for opbevaring af personoplysninger
broom

Hvad er en A/B splittest

hvad er en a/b splittest hvad er en a/b splittest

En splittest er en af de mest simple og effektive metoder, til at øge konverteringsraten på din webshop. Når du splittester elementer på din webshop, fordeler du webshoppens trafik mellem to eller flere sider – typisk vil dette være side A og B, hvorfor splittest ofte også refereres til som A/B splittest. På denne måde har du mulighed for sideløbende at afprøve to forskellige versioner af en side, og danne dig et indtryk af netop, hvilke elementer der fungerer godt på din webshop.

Hvis du eksempelvis gerne vil teste om besøgende på din webshop køber mest, når din ”Læg i kurv”-knap er grøn eller rød, er det oplagt at lave en splittest. Når en splittest er oppe at køre, vil halvdelen af dine besøgende nemlig se en side med en rød knap, mens den anden halvdel vil se en side med en grøn knap. Bortset fra farven på knappen, vil de to sider være ens. Når din splittest er ovre, kan du se, hvilken side har haft størst succes blandt dine besøgende, og dette giver dig mulighed for at optimere din side herefter.

En ulempe ved splittests er, at det kan tage lang tid for nystartede webshops at indhente nok data til endeligt at kunne afgøre, hvilken side har skabt bedst resultater. For at få den bedst mulige data, skal der typisk et par tusinde besøgende til, og dette kan tage lang tid at nå op på for helt nye webshops.

Hvad kan du splitteste?

hvad kan du splitteste hvad kan du splitteste

Principielt set kan du foretage splittests af næsten hvad som helst. Eftersom splittests dog kan tage lang tid for dig, der stadig er ny på webshopmarkedet, er det dog en god idé at starte med nogle af de elementer, der i højeste grad kan gå ind og påvirke din konverteringsrate. Dette kan eksempelvis være call-to-action- eller konverteringsknapper, som begge kan blive testet i forhold til farve, placering, størrelse og tekst. Derudover kan også overskrifter og brødtekst testes – virker et mere afslappet sprog måske bedre end et mere formelt? Kan det bedst svare sig at være pågående, eller reagerer din målgruppe negativt på dette? Elementer såsom billeder kan også testes – skaber store billeder flere salg, eller fjerner de fokus fra budskabet? Sidst kan også selve sidens opbygning med fordel testes – hvor kan det bedst svare sig at placere tekst, billeder, knapper osv.? Alt dette kan du finde svar på gennem splittests, og når du har den fornødne data, kan du optimere din webshop ud fra dine indsamlede data.

Sådan laver du en splittest

Rent praktisk findes der et hav af forskellige redskaber til at udforme splittests af webshops og hjemmesider. Et eksempel er Visual Website Optimizer, der giver dig mulighed for at oprette forskellige versioner af din side, og som sørger for at fordele de besøgende ligeligt mellem de to sider. Derudover er Optimizely også et rigtig fint bud, det fungerer godt, og der er mulighed for en måneds gratis prøveperiode. Sidst men ikke mindst har Google lanceret deres eget gratis splittest redskab, Google Optimize, der kan integrere til både Google Analytics og AdWords.

Når du skal lave din første splittest, er det vigtigt, at du ikke kaster dig ud i flere tests på én gang. For at sikre testens validitet, bør du kun teste én ting ad gangen – ellers kan du ikke bestemme, hvilken forskel de forskellige faktorer har gjort. Hvis du derimod kun tester en ting ad gangen, eksempelvis farven på en call-to-action-knap, kan du danne dig et godt overblik over, om siden med den røde call-to-action-knap får flere reaktioner, end siden med den grønne call-to-action-knap. Når du har indsamlet nok data, kan du herefter begynde at danne dig et overblik over det samlede resultat. Først og fremmest er det en god idé at se på konverteringsraten. Hvilken side har den bedste konverteringsrate, den originale side eller den redesignede? Og er der overhovedet en mærkbar forskel? Når du har set på dette, kan du med fordel gå lidt længere med analysen. Læg mærke til din click-through-rate. Hvor mange trykker sig videre fra de testede sider til næste side på din webshop? Hvor længe opholder besøgende sig på de to sider? Hvor mange sider ender besøgende med at besøge? Hvor mange produkter køber de, og hvad er den gennemsnitlige ordreværdi? Hvor mange besøgende ender med at henvende sig til supporten? Alt dette siger noget om, hvor godt de to forskellige sider virker, og hvilken løsning du skal benytte for at optimere din webshop.

Blå billy lys-pære

  • Med en splittest kan du undersøge, hvad der virker på din webshop, og hvad der ikker virker
broom

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.