Tilbud til Billy-brugere

Som Billy-bruger får du 20% rabat på alle Nemadvokats ydelser

Få 20% rabat

Ansættelseskontrakter

Hvis du har ansatte, er du ofte forpligtet til at udarbejde en ansættelseskontrakt til dine medarbejdere. Kontrakten skal leve op til minimumskravene i ansættelsesbevisloven. Har din medarbejder været ansat i minimum en måned, og har en ugentlig arbejdstid som gennemsnitligt overstiger 8 timer, er du som arbejdsgiver forpligtet til at udarbejde en ansætteleskontrakt.

De væsentlige vilkår der skal fremgå af kontrakten, vil Nemadvokat hjælpe dig med at få integreret i ansættelseskontrakten.

Selvom du har ansatte der ikke lever op til minimumskravene i ansættelsesloven, er det alligevel en god ide at udarbejde en ansættelseskontrakt. På den måde kan ansættelsesforholdets rammer fastsættes.

Billy Regnskabsprogram og marketing kontrakt

Hvis du ikke udarbejder en ansættelseskontrakt til dine medarbejdere, i de tilfælde hvor du er forpligtet til det efter ansættelsesbevisloven, kan du også risikere at skulle betale godtgørelse til din medarbejder.

Nemadvokat kan hjælpe dig med udarbejdelse af ansættelseskontrakt for 2.995 DKK eksl. moms.

Direktørkontrakter

Som direktør er man pr. definition ikke omfattet af de mange såkaldte beskyttelseslove, som gælder lønmodtagere. Du er derfor som udgangspunkt ikke forpligtet til at udarbejde direktørkontrakt. Det kan dog kun anbefales, at udarbejde en direktørkontrakt, som regulerer direktørens arbejdsvilkår- og forhold. Særligt regulering af direktørens ansvar er vigtigt at få afklaret. Hvis man udarbejder en direktørkontrakt kan man også komme potentielle konflikter i forkøbet.

Det er også en god ide at udarbejde en direktørkontrakt selvom du er enekapitalejer og enedirektør i dit seleskab. Den kan normalt laves meget simpelt, så den angiver de vigtigste forhold, bl.a. ansvarsområder for direktørens virke samt vederlag.

Nemadvokat kan hjælpe dig med udarbejdelse af direktørkontrakt for 2.995 DKK eksl. moms.


Billy er regnskabsprogrammet der gør det nemmere at være selvstændig. Gem kvitteringer med mobilen, send fakturaer og afregn moms med ét klik.

Billy Regnskabsprogram logo