Tilbud til Billy-brugere

Som Billy-bruger får du 20% rabat på alle Nemadvokats ydelser

Få 20% rabat
Billy Regnskabsprogram og marketing dommer-hammer Billy Regnskabsprogram og marketing dommer-hammer

Retssagsbehandling - 20% rabat

Hvis hverken mægling, aftaler eller anden konflikthåndtering kan løse et tvist mellem to parter, er den sidste mulighed at gå i retten. Nemadvokat vil håndtere samtlige aspekter ved retssagsbehandlingen.

Læs mere her

Tvistløsninger

Hvis du ønsker at stævne en modpart, eller hvis du allerede er blevet stævnet, vil Nemadvokat på professionel vis kunne repræsenterer dig i retten.

Nemadvokat håndterer samtlige aspekter ved retssagsbehandlingen herunder bl.a.:

- Udarbejdelse af stævning/svarskrift samt yderelige processskrifter

- Eventuel ansøgning om fri proces

- Indhentning af syn og skønsvurderinger

- Forbedrende retsmøde

- Hovedforhandling

Nemadvokat har stor erfaring med retssagsbehandling og Nemadvokat kan procedere for dig både i by- og landsretten. Nemadvokats honorar for opgaver af denne type vil blive beregnet på medgået tid.

Nemadvokats timepriser ligger mellem 1.000-2.000 DKK eksl. moms.

Mægling

Nemadvoat kan også være behjælpelige med at foretage mægling mellem dig og en eventuel modpart inden sagen er kommet til retten. Formålet er, at agere som uafhængig trejdepart og formå at finde en mindelig løsning (dvs indgå forlig) på jeres konflikt unde omkostninger til advokater i forbindelse med en retssag.

Nemadvokats honorar for den type opgaver vil blive beregnet på medgået tid.

Nemadvokats timepris ligger mellem 1.000-2.000 DKK eksl. moms.


Billy er regnskabsprogrammet der gør det nemmere at være selvstændig. Gem kvitteringer med mobilen, send fakturaer og afregn moms med ét klik.

Billy Regnskabsprogram logo