Indberetning af moms (månedligt, kvartalsvis og halvårligt)

Oliver Storm Pallesen

4. april 2014

Som virksomhed indberetter man moms enten hvert kvartal, halvårligt eller månedsvis. Som udgangspunkt skal alle nystartede virksomheder indberette momsen kvartalsvis.

Hvis din omsætning er under 1 mio. kr. i virksomhedens første levetid, vil SKAT på et senere tidspunkt oplyse dig om, at du kun behøver at indberette momsen halvårligt. Her i artiklen kan du læse nærmere om håndtering af disse overgange fra kvartalsvis til halvårlig indberetning og vice versa i Billy.

Ret momsperiode

  • Vælg Indstillinger
  • Klik på Regnskabsindstillinger
  • Vælg den rigtige indberetning under Hvor ofte skal du indberette moms?
  • Klik på Gem
  • Nu har du valgt den rigtige periode for, hvor ofte du indberetter moms.
Prøv gratis i 30 dage
Prøv Billy Prøv selv at indtaste en regning