Sådan nulstiller du ‘mellemregning til ejer’ i Billy

Billy regnskabsprogram forfatter Billy regnskabsprogram forfatter

Oliver Storm Pallesen

23. januar 2015

Løbende igennem året har du måske bogført hævning af din egen løn eller lavet privateudlæg i din virksomhed, igennem den konto som hedder ”Mellemregning med ejer”. Når året så er gået, og du har beregnet virksomhedens overskud, skal kontoen ”Mellemregning med ejer” nulstilles. Det gør man som regel ved at tage saldoen på "Mellemregning med ejer" og overfører hen på kontoen ”overført resultat” kontoen, ved den første dato i det nye regnskabsår.

Denne artikel vil vise, hvordan du nulstiller kontoen ”Mellemregning med ejer” ved at flytte slutbalancen hen på "Overført resultat".

Nulstilling af mellemregningskonto

Først finder vi ud, hvilken saldo Mellemregning med ejer er på.

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Balance
 • Se Mellemregning med ejer under egenkapitalen
Nulstilling af mellemregningskonto

I dette eksempel kan vi, at se at løbet er negativt på mellemregnings kontoen på i alt -100.000 kr. Da beløbet er negativt, skal mellemregning med ejer krediteres og omvendt hvis den var positiv.

Vi nulstiller mellemregningskontoen:

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Transaktioner
 • Vælg Ny transaktion
Nulstilling af mellemregningskonto
 • Vælg Manuel transaktion
Nulstilling af mellemregningskonto
 • Vælg den første dato i det nye regnskabsår
 • Vælg Overført resultat og skriv beløbet under debit
 • Vælg Mellemregning med ejer og skriv beløbet under kredit
 • Klik Godkend
Nulstilling af mellemregningskonto

Hvis vi kigger på mellemregningskontoen, så kan vi se, at den er gået i nul.

Nulstilling af mellemregningskonto