Supportartikler>Regninger>Det gamle Billy: Regninger fra udlandet

Det gamle Billy: Regninger fra udlandet

Forfatter:Oliver Storm Pallesen
Dato:22. juli 2013
Læsetid:2 minutter

Billy kan håndtere dine regninger fra udenlandske leverandører.

Hvis du har fået en regning fra en udenlandsk leverandør, skal du huske at oprette leverandøren/kontakten med det korrekte land.

Når du indtaster en regning for en udenlandsk leverandør, vil feltet momssats (som standard) give dig mulighed for at vælge disse tre momssatser:

  • Udlandsmoms varer
  • Udlandsmoms ydelser
  • Momsfrit

1. Specielt mht. EU-leverandører

HUSK: Sørg for at give leverandøren dit CVR-nummer, så de kan sælge til dig uden moms. Hvis du får en faktura med moms, kan du normalt ikke få refusion for det. Eksempel: Du får en regning fra et land der har 10% moms. Ekskl.-momsbeløbet er 1.000 EUR, og inkl.-momsbeløbet er dermed 1.100 EUR. Du skal så indtaste 1.100 EUR som din udgift. De 100 EUR er der ikke refusion for.

For ikke-EU-køb gælder det samme med moms. Hvis der er moms på regningen, kan du normalt ikke få refusion for det, og du skal indtaste hele regningens inkl.-momsbeløb som en udgift.

2. Momsopgørelse

På din momsopgørelse vil et beløb fra en regning fra udlandet med udenlandsmoms fremgå af en af disse linjer:

  • Moms af varer købt i udlandet
  • Moms af ydelser købt i udlandet

Og du vil få fradrag for dem i “Købsmoms (indgående moms)”.

På den måde går det i nul.

Billy vil automatisk udfylde rubrikkerne på din momsopgørelse. Det er derfor, at der både er en sats for varer og ydelser. Hvilken en du skal vælge afhænger af, om det du har købt er en konkret vare eller en ydelse.

3. Momssatser

Du kan tilpasse standardmomssatserne under Instillinger > Momssatser, hvis du skulle have brug for det.

4. Valutaer

For at kunne indtaste regninger i andre valutaer end DKK, skal du have valutamodulet, der er tilgængeligt som et add-on og er inkluderet i Premium-pakken.