Det gamle Billy: Afskrivninger

Billy regnskabsprogram forfatter Billy regnskabsprogram forfatter

Oliver Storm Pallesen

22. juli 2013

Når du køber dyrt udstyr såsom en computer eller en bil, så er der stor sandsynlighed for, at du ikke kan trække hele købet fra i skat med det samme, men at du i stedet skal afskrive det. Ordet “Driftsmidler” bliver brugt som synonym for dyrt udstyr, biler osv.

Grænsen for, hvor meget udstyret skal koste, før det skal afskrives, reguleres hvert år. I 2014 ligger grænsen på 12.600 kr. eks. moms.

1. Opsætning

Det første, man skal gøre, hvis man har købt udstyr, der skal afskrives, er at oprette nogle konti til formålet:

  • Gå til Indstillinger > Kontoplan > Opret konto
  • Kontotypen skal være “Anlægsaktiver”. Tryk på Fortsæt
  • Kald kontoen “Driftsmidler, kostpris”.
  • Tryk på Opret og en mere
  • Kald denne konto “Driftsmidler, afskrivninger”.

2. Bogføring af driftsmidler

Købet skal bogføres som normalt under Handel > Indtast regning

I feltet “Konto” vælger du den nyoprettede “Driftsmidler, kostpris”, og sørger for, at der i feltet “Momssats” står “Normal moms – 25 %” (under forudsætning af, at du har momsfradrag for købet).

3. Bogføring af afskrivninger

Det første, du skal tage stilling til, når du bogfører afskrivning, er, hvor meget kan du afskrive?

Den maksimale skattemæssige afskrivning på driftsmidler er 25 %.

Det vil sige, at har man købt udstyr for 48.000 eks. moms, så må man afskrive maksimalt 12.000 det første år. Næste år, kan man så afskriv maksimalt 25 % af det beløb, der er tilbage. I vores tilfælde vil der være (48.000 – 12.000) 36.000 kr. tilbage at afskrive på, hvilket så vil give en afskrivning på 9.000.

Sådan fortsætter man, indtil det beløb, der er tilbage, kommer under grænsen på de 12.600 kr., hvorefter man afskriver resten fuldt ud.

For at bogføre en afskrivning, skal du gøre følgende:

  • Gå til Regnskab > Posteringer > Opret postering
  • Tryk på Manuel postering
  • Sæt datoen til den sidste dato i året og skriv “Årets afskrivninger” i tekstfeltet.
  • I den første linje vælger du kontoen “Afskrivninger” og sætter beløbet i debet.
  • I den anden linje vælger du kontoen “Driftsmidler, afskrivninger” og sætter beløbet i kredit.

Du har nu afskrevet på det udstyr, du købte, og vil se i overblikket, at årets resultat er faldet med det afskrevne beløb.

Prøv gratis i 30 dage
Prøv Billy Prøv selv at indtaste en regning