Momsfradrag

Billy regnskabsprogram forfatter Billy regnskabsprogram forfatter

Jákup Martin Vandsdal

22. juli 2013

Hvis din virksomhed har både momspligtigt og -fritaget salg, vil du kun have delvis fradragsret for momsen af visse udgifter.

Reglen er, at for de udgifter, der kan henføres direkte til det momspligtige salg er der 100 % momsfradrag, mens der for de udgifter, der kan henføres direkte til det momsfritagne salg er 0 % momsfradrag. Alle andre udgifter er der delvis momsfradrag for, svarende til den forholdsmæssige fordeling mellem dit momspligtige salg og dit samlede salg.

Lad os tage et eksempel:

Momspligtig omsætningkr. 130.000
Omsætning i altkr. 575.000
Delvis momsfradrag(130.000/575.000 *100)23 % (oprundes til nærmeste hele tal)

I ovenstående eksempel kan du således fratrække 23 % af momsen på de udgifter, som ikke kan henføres direkte til enten momspligtigt eller –fritaget salg. Dette procenttal kalder vi fordelingsnøglen.

Det første år, din virksomhed har blandede aktiviteter, må du basere fordelingsprocenten på et skøn. Når året er færdigt, og du kender den sande fordeling, skal momsen reguleres. Andet år skal du bruge den fordeling, som du beregnede året før og så igen lave en regulering, når året er færdigt.

1. Opsætning

Før du kan håndtere delvis momsfradrag i Billys, skal du lave nogle ændringer i opsætningen:

1.1. Oprettelse af momskonto

Først skal vi oprette en momskonto, hvor alt dit delvise fradrag vil blive bogført.

 • Gå til Instillinger > Kontoplan
 • Tryk på “Opret konto”
 • Under “Kontotype vælges “Skyldig moms”. Tryk derefter på “Fortsæt”
 • kald kontoen “Delvist momsfradrag”, og giv den momstypen “Fradrag”. Brugen af kontonummer og beskrivelse er frivilligt. Tryk derefter på “Opret”.

1.2.Oprettelse af konto for regulering af delvist momsfradrag

Denne konto skal du bruge, når året er færdigt, og du kender den sande momsfordeling.

 • Gå til Instillinger > Kontoplan
 • Tryk på “Opret konto”
 • Under “Kontotype vælges “Udgifter”. Tryk derefter på “Fortsæt”
 • kald kontoen “Regulering af delvist momsfradrag”, og giv den momssatsen “Momsfrit – 0 %”. Brugen af kontonummer og beskrivelse er frivilligt. Tryk derefter på “Opret”.

1.3.Oprettelse af momssats

Nu skal du oprette den delvise fradragsprocent, som du tidligere har regnet ud.

 • Gå til Instillinger > momssatser
 • Tryk på “Opret momssats for køb”
 • Opret momssatsen med minimum de oplysninger, som billedet viser. Bemærk, at der under feltet ”Fradrag:” skal tastes den fradragsprocent, som du har regnet ud. Vær endvidere opmærksom på, at du skal fortælle systemet, hvor mange procent ud af de 25 %, du har fradrag for. Det vil sige, at er din delvise fradragsprocent 23 %, så skal tallet i feltet være 5,75 % (beregnes på følgende måde: 25 % * 23 %)

2. Guide til bogføring med delvist momsfradrag

Nu har vi sat systemet op til at kunne håndtere udgifter med delvist fradrag – hvad gør man så?

2.1. Bogføring af udgift med delvist momsfradrag

Billy Regnskabsprogram og momsfradrag

Når du skal bogføre en udgift, som du hverken kan henføre til den momspligtige eller momsfritagne del af din virksomhed (eksempelvis husleje), så skal du i bund og grund gøre på præcis samme måde, som når du intaster en hvilken som helst regning. Den eneste forskel er, at du skal vælge momssatsen “Delvis momsfradrag”, som vi har oprettet lige før. Den opmærksomme bruger vil opdage, at selv om du har valgt denne momssats, så beregner systemet alligevel 25 % moms, når du indtaster regningen. Dette skal du ikke lade dig forvirre af, da du kun vil få fradrag for den del af momsen, som du har sat den delvise momsfradrag op til.

2.2. Regulering af delvist momsfradrag

Når året er færdigt, og du kender den sande fordelingsnøgle, er det tid til at regulere det momsfradrag, som du har fået gennem året.

Dette skal gøres ved hjælp af en manuel postering:

 • Gå til Regnskab > Posteringer og vælg “Opret postering”.
 • Tryk på “Manuel postering”
 • Sæt datoen til den sidste dato i året og skriv ”Regulering af delvist momsfradrag” i beskrivelsesfeltet. Derefter vælger du kontoen ”Regulering af delvist momsfradrag i første linje” og ”Delvist momsfradrag” i anden linje.
 • Hvis den sande momsfordeling er højere end den, du har brugt gennem året, betyder det, at du skal have et større momsfradrag, end du har fået. Differencen skal således debiteres på den linje, hvor der står ”Delvist momsfradrag” og krediteres på den linje, hvor der står ”Regulering af delvist momsfradrag”. Er den sande momsfordeling derimod lavere end den, du har brugt gennem året, skal du kreditere differencen i ”Delvist momsfradrag” og debitere i ”Regulering af delvist momsfradrag”.
Prøv gratis i 30 dage
Prøv Billy Prøv selv at indtaste en regning