Billy Regnskabsprogram og Abonnementsfakturering

Abonnementsfakturering

Billy og abonnementsfakturering

Med abonnementsfakturering i Billy kan du oprette abonnementer for dine kunder, så Billy automatisk sender fakturaer ud periodsk til kunder, der køber de samme produkter eller ydelser.

Du kan indstille Billy til at sende fakturaer ud ugentligt, månedligt, årligt eller på bestemte datoer.


Kom i gang med abonnementsfakturering

1

Installér abonnementsfakturering

 • Vælg Apps
 • Klik Klik installér ved abonnementsfakturaer
2

Opret et abonnement

 • Vælg Abonnementer
 • Klik Opret abonnement
3

Opsætning af abonnement

 • Definér hvilken kunde abonnement skal oprettes til
 • Definér produkter og beskrivelser på abonnementet
 • Definér til sidst, hvor ofte fakturaen skal sendes til kunden
4

Obs ved opsætning Du skal være opmærksom på, om du opretter en Fast linje eller en Engangslinje, når du opretter produktlinjer.

 • En Fast linje vil indgå i alle de fakturaer, som bliver sendt fremover fra dette abonnement.
 • En Engangslinje vil alene indgå i den næste faktura, hvorpå den bagefter bliver slettet.
5

Brug variabler Du har også mulighed for at påføre fakturavariabler på abonnementsfakturaen. Det gør, at beskrivelsen af abonnement eller beskeden til kunden ændres automatisk til at passe måned for måned.

Du kan bruge disse variabler:

 • {{week}} - Ugenummer
 • {{month}} - Månedens navn
 • {{year}} - Årstal
 • {{nextMonth}} - Næste måneds navn
 • {{nextMonthYear}} - Årstal for næste måned
 • {{lastMonth}} - Sidste måneds navn
 • {{lastMonthYear}} - Årstal for sidste måned
 • {{amount}} - Beløb
 • {{contact.name}} - Kontaktnavn
 • {{entryDate}} - Fakturadato
 • {{attContactPerson.name}} - Modtager kontakt
 • {{headerMessage}} - Evt besked til kunde
 • {{balance}} - Fakturaens balance (Vises på fakturaer oprettet efterfølgende)
 • {{invoiceNo}} - Fakturanummer
 • {{entryDate}} - Fakturadato (YYYY-MM-DD)
 • {{dueDate}} - Seneste betalingsdato (YYYY-MM-DD)
 • {{dueDate | date:'%e. %b %Y'}} - Betalingsdato formateret 8. juli 2016
 • {{dueDate | date:'%d.%m.%Y'}} - Betalingsdato formateret 08.07.2016