Hvad er en fulgtmagt?

En fuldmagt er en aftale mellem to parter. Den ene part fungerer som fuldmagtsgiver og den anden som fuldmagtstager. En fuldmagt dækker over, at en fuldmagtsgiver giver fuldmagtstager tilladelse til at handle på vegne af fuldmagtsgiveren.

Et hurtigt eksempel er, at Lars giver Carsten lov til at handle på sine vegne med en fuldmagt. Lars vil være fuldmagtsgiver, og Carsten vil være fuldmagtstager.

Der er flere forskellige situationer, hvor det kan være en fordel med en fuldmagt. Det kan for eksempel være, du skal have oplysninger fra kommunen eller lignende på vegne af en anden person. I det tilfælde har du brug for en fuldmagt, så du får tilladelse til at indhente disse oplysninger.

Forskellige typer af fuldmagter

Når vi taler om fuldmagter, findes der forskellige typer. Først og fremmest kan de inddeles i fuldmagter på CVR-niveau og fuldmagter på personniveau. Ved fuldmagter på CVR-niveau vil fuldmagtstager altid være en virksomhed. Ved fuldmagter på personniveau er fuldmagtstager altid en person.

Denne inddeling afgør, hvem fuldmagtstager er. Der findes dog også andre former for fuldmagter, hvor der differentieres mellem andre ting. Der er blandt andet inddeling af typer, hvor man kigger på, hvad fuldmagten indebærer.

Her differentieres der mellem en generalfuldmagt, specialfuldmagt og fremtidsfuldmagt.

En generalfuldmagt giver fuldmagtstager ret til at foretage ubegrænsede handlinger på vegne af fuldmagtsgiver. Ved en specialfuldmagt er det begrænset, hvilke handlinger fuldmagtstager kan foretage på vegne af fuldmagtsgiver.

Den sidste er en fremtidsfuldmagt. Den er lidt speciel. Denne fuldmagt træder nemlig først i kraft i fremtiden ved særlige forhold. Det er, når fuldmagtsgiver ikke længere kan varetage sine personlige forhold. Det er ofte en sådan fuldmagt, der laves, hvis man bliver syg.

Hvordan skriver man en fuldmagt?

Der er ikke regler for, hvordan du skriver en fuldmagt. Du kan derfor udarbejde den, som du har lyst. Der er dog flere ting, der kan være gode at have med.

Det er en god idé, at du inkluderer oplysninger på dig og fuldmagtstager i din fuldmagt. Derudover skal du specificere, hvad fuldmagten dækker over, medmindre der er tale om en generalfuldmagt. Det er også vigtigt, at du underskriver fuldmagten. Det sikrer dig nemlig bedre.

Eksempel på fuldmagt

Vi har her lavet et eksempel på en skriftlig fuldmagt, som kan skrieves på et stykke papir. Den kan være et godt udgangspunkt, når du skal skrive en selv. Du kan dog udarbejde en fuldmagt, som du ønsker det.

Eksempel på fuldmagt:

Jeg: Hans Hansen, CPR-nr.: 123456-7890, tlf.nr.: 22 33 44 55, e-mail: hanshansen@mail.dk

Giver hermed

Fuldmagtstager: Jens Jensen, CPR-nr.: 234567-8901, tlf.nr.: 33 44 55 66, e-mail: jensjensen@mail.dk

Fuldmagt til at foretage følgende på mine vegne:

  • Søge om hjælpemidler
  • Klage på mine vegne

Underskrift og dato: 30.06.2020 – Hans Hansen

Hvad er en digital fuldmagt?

Vil du gå digitalt til værks, kan du også lave en digital fuldmagt. En digital fuldmagt anvendes især, når det har noget med det offentlige at gøre. Det er for eksempel, hvis du skal have en til at søge boligstøtte eller lignende for dig.

En person kan give en fuldmagt til en anden person eller virksomhed for en begrænset periode. Du bestemmer selv, hvor lang en periode der skal være tale om.

En digital fuldmagt kan også være nyttig, hvis du ønsker at lade familie eller andre pårørende tage sig af kontakten til offentlige instanser. Det er især en fordel, når man bliver ældre, da det kan være svært at overskue det hele selv.

Det hele kan klares digitalt med NemID. Har fuldmagtsgiver ikke NemID, kan det dog sagtens lade sig gøre at oprette en digital fuldmagt. Det kræver blot, at fuldmagtstager ansøger om fuldmagten, hvor efter fuldmagtsgiver skal underskrive fuldmagten manuelt.

Fuldmagter i forbindelse med tinglysning

En digital fuldmagt er også anvendelig, hvis en person ikke er i stand til eller ønsker at underskrive en tinglysning digitalt. Her kan der laves en fuldmagt, hvor fuldmagtsgiver giver fuldmagtstager tilladelse til at underskrive den pågældende tinglysning. Fuldmagten er derfor en specialfuldmagt, hvor det kun er i et enkeltstående tilfælde, at fuldmagten gælder.

Ved tinglysning behøver fuldmagten dog ikke være digital. Der skal dog være en eller anden form for dokumentation på, at der eksisterer en fuldmagt.

Reglerne for fuldmagt i forbindelse med tinglysning er angivet i tinglysningsloven og ikke aftaleloven, som fuldmagtsreglerne generelt er.

Hvordan foretager man en tilbagekaldelse af en fuldmagt?

Hvis du ønsker at tilbagekalde en fuldmagt, er der flere måder, det kan gøres på. Det afhænger af, hvad det er for en type fuldmagt, du har afgivet. Har du afgivet en digital fuldmagt, skal den som regel afmeldes digitalt.

Har du skrevet på et almindeligt stykke papir, skal en fuldmagtstager vise det til tredjepart, når vedkommende ønsker at handle på dine vegne. Du kan i dette tilfælde tilbagekalde en fuldmagt, hvis du forlanger den fysiske fuldmagt tilbage fra fuldmagtstager.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage