Hvad er IFRS?

IFRS er et akronym af International Financial Reporting Standards, og er en international regnskabsstandard, som benyttes i mere end 110 lande. Den benyttes til at skabe en standardiseret måde at bogføre og holde regnskab på. Det sammenlignes ofte med GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), som dog er skabt efter en anderledes filosofi.

Hvor benyttes IFRS?

Internationale regnskabsstandarder bliver brugt for at skabe en let og enkel måde at tilgå virksomheders regnskabsoplysninger på. Det er lavet ud fra en ide om, at alle selskaber på tværs af lande grænser kan gennemskue og forstå hinandens regnskaber.

IFRS er ikke betragtet som et regelsæt, men er en samling af principper, som holder styr på de forskellige detaljer i regnskabet. I modsætning til GAAP som er et regelbaseret sæt standarder, som plejer at være tilpasset til de forskellige lande.

Principperne i IFRS er baseret på en filosofi om gennemsigtighed, forståelighed og troværdighed. Fordelen ved disse internationale regnskabsstandarder er, at alle parter spiller efter de samme spilleregler. Dog kan der være tilfælde, hvor en virksomhed får specificeret principperne til at matche netop deres virksomhed – det foregår dog oftest med samme gennemskuelighed som normalt.

Hvad er GAAP?

GAAP bliver generelt brugt med fokus på amerikanske selskaber. Ligesom IFRS er GAAP en række standarder, der sikrer en vis form for ensartethed i et selskabs økonomiske rapporter. I modsætning til IFRS er GAAP skabt efter en regelbaseret filosofi. GAAP har til formål at skabe en større gennemsigtighed for investorer til at analysere en given virksomhed.

GAAP bliver set som et amerikansk alternativ til det internationale IFRS. Hvis en amerikansk virksomhed er registreret i USA, så skal det følge GAAP samt reglerne som fastsættes af U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Hvis der derimod fx er tale om en dansk virksomhed, som er er registreret i USA, så er det kun nødvendigt at følge IFRS.

Selvom disse forskellige regnskabsstandarder benyttes, er det ikke en garanti for fejl eller snyd. Det er udelukkende for at have en række standarder, alle kan indrette sig efter.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage