Hvad er misligholdelse?

Det er jo alment kendt, at når to personer indgår en aftale, men den ene part så ikke overholder sin del, så giver det konsekvenser. Om det handler om skår i venskabet eller tab af tillid mellem de to parter eller noget helt tredje, så genkender vi alle scenariet.

I den professionelle verden inden for virksomheder kaldes det at misligholde en aftale. Det har oftest lidt andre konsekvenser end i den private verden.

Dem får du en beskrivelse af. Men først en definition af, hvornår man misligholder noget.

Definitionen af en misligholdelse

Misligholdelse sker, når en kontrakt er indgået mellem (minimum) to parter, og den ene part ikke overholder aftalen nedskrevet i kontrakten.

Det er altså essentielt for definitionen, at man skal bryde en kontrakt for at kunne misligholde noget.

Men hvad har det så af konsekvenser at misligholde en kontrakt?

Konsekvenser ved misligholdelse

Der er forskellige konsekvenser alt efter typen af misligholdelse. I de fleste tilfælde bliver kontrakten ophævet af misligholdelsen. Men det giver den forurettede part ret til at kræve erstatning eller et nedslag i prisen - hvis kontrakten inkluderer et køb eller en pris.

Dog skal der her være tale om væsentlig misligholdelse.

Men hvad betyder det så?

Hvad er en væsentlig misligholdelse

Det er et sjovt koncept, at man kan væsentligt misligholde en kontrakt. For der findes ingen regler for, hvornår noget er væsentligt. Det sker altid på en helhedsvurdering af den enkelte sag samt, at det påvirkes af den gældende samfundsmoral på det pågældende tidspunkt.

Så det er svært at sige, hvornår man får afgørelsen, at det er grov misligholdelse af kontrakten. Men et godt udgangspunkt vil nok være, hvis du selv mener, at det er noget groft, der er blevet begået af den part, som misligeholder, så er der muligvis tale om grov misligholdelse.

Men man kan også snakke om en misligeholdelse, som man forudser er på vej.

Hvad er en anticiperet misligholdelse

Nogen gange sker det, at der kommer nye forhold til syne efter man har underskrevet kontrakten. Det kan for eksempel være, at køber snart går konkurs - eller sælger gør. Det betyder, at man kan forvente en misligholdelse af kontrakten, da der enten ikke kan betales eller leveres.

Det giver i visse tilfælde den forurettede part ret til at bryde kontrakten retmæssigt.

Dog vil vi altid anbefale, at du får en advokat med på sidelinjen, inden du bryder en kontrakt. Også selvom du føler dig berettiget. På den måde sikrer du, at der ikke kommer konsekvenser for dig selv, og at alt foregår retmæssigt, som det skal.

Hvis du er i tvivl om hvordan du bogfører advokatbistand, så kan du læse denne artikel om bogføring af konsulenter.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage