Hvad er en organisation?

Definitionen på en organisation kan variere, men som udgangspunkt kan det beskrives som et fælles og målrettet samarbejde mellem menneskene i organisationen for at opnå målet. Det vil sige, at en organisation er en samling af mennesker, som arbejder ud fra fælles mål og interesser.

Mange af os arbejder enten i eller beskæftiger os med organisationer på den eller anden måde. Der findes mange forskellige former for organisationer og organisationstyper. Det kan være alt fra private virksomheder, offentlige institutioner, interesseorganisationer, frivillige organisationer og meget mere.

Mange organisationer bærer præg af institutionaliserede regler, arbejdsfordeling, specialisering og hierarkiske strukturer med fokus på optimering og effektivitet. I Danmark kendetegnes mange organisationer i dag ikke som hierarkiske, men mere som fleksible, selvstændige og kreative.

Hvilke organisationstyper findes der?

Typen eller strukturen af organisation kan variere alt efter, om der er tale om en lille organisation eller en stor organisation. Det skyldes, at når organisationen har en vis størrelse, kan det være nødvendigt at gøre det klart overfor medarbejderne, hvem der har ansvaret for hvilke områder. Typen af organisationen kan også afhænge af de opgaver, som organisationen beskæftiger sig med. En type organisation er ikke nødvendigvis den bedste for alle organisationer.

Mange organisationer tager udgangspunkt i disse strukturer:

  • Det funktionelle princip: Her vil man gerne udnytte ledernes og medarbejdernes specialviden. I denne struktur kan medarbejderne have flere forskellige chefer.
  • Linjeprincippet: Her definerer faste kompetenceområder, hvad den ansatte har ret til at beslutte.
  • Projektorganisation: Når en organisation skal løse en opgave opbygger de en projektorganisation inde i den oprindelig organisation. Projektorganisationen opløses, når opgaven er løst.
  • Matrixorganisation: Denne organisationstype bruges, når der skal være samarbejde mellem forskellige afdelinger.

Hvad er forskellen på en virksomhed og en organisation?

Definitionen på en virksomhed og en organisation kan næsten være identiske, men der er alligevel en forskel. Forskellen ligger i målet. En virksomhed er også en samling af mennesker, som arbejder hen mod et fælles mål. Men en virksomheds mål er som regel et kommercielt mål, om f.eks at tjene penge. Her adskiller en virksomhed sig fra en organisation, da en organisations mål ikke nødvendigvis er et kommercielt mål.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage