BlogOptimér din virksomhedForretningsbetingelser - det bør ejeren af en netbutik vide

Forretningsbetingelser - det bør ejeren af en netbutik vide

Forfatter:Kristian Holte
Dato:11. januar 2015
Læsetid:3 minutter

Din netbutik skal have forretningsbetingelser

Har du en netbutik, er det et lovkrav, at du på en klar, tydelig og forståelig måde informerer dine kunder om de betingelser, som der er ved at handle i din netbutik. Kunden skal klart og tydeligt informeres om betingelserne både før, under og efter en handel. Det foregår fuldstændig på samme måde, som hvis du indgår en aftale med f.eks. en leverandør, så skal du kunne se, helt præcist hvad de siger ja til. Det er derfor et krav, at forretningsbetingelserne aktivt skal accepteres af dine kunder, når de foretager et køb i din netbutik. På den måde tilkendegiver dine kunder, at de har læst og forstået dine forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne må derfor ikke være godkendt ved at være krydset af på forhånd. Det skal kunden gøre selv. Forretningsbetingelserne må heller ikke accepteres automatisk i forbindelse med kundens køb. I virkelighedens verden er det langt fra de fleste, hvis ingen kunder, som tager sig tid til at læse forretningsbetingelserne, inden foretager et køb på din netbutik. Det gør de først, når de vil fortryde eller reklamere over en købt vare. Dog er det stadig vigtigt, at du har sikret dig i dine forretningsbetingelser.

Hvad hvis din netbutik ikke har forretningsbetingelser

Hvis du ikke har forretningsbetingelser på din netbutik, er du stadig bundet af loven. Kunden har de samme rettigheder, uanset om du informerer dine kunder om det eller ej. Problemet ved ikke at have forretningsbetingelser på din netbutik er, at det for det meste er en ulempe for dig ikke at have forretningsbetingelser på din netbutik. Fx ses det tit, at der kommer en uoverensstemmelse mellem dig og en kunde. Uoverensstemmelsen vil blive vurderet efter regler, som ikke kan fraviges til skade for forbrugeren. Eventuelle afgørelser vil derfor oftest falde ud til fordel for kunden. Det er din mulighed for at tilkendegive dine forventninger til kundens køb i din netbutik. På den måde er kunden oplyst inden vedkommendes køb.

Forretningsbetingelser er gode for din netbutik

I forretningsbetingelserne har du mulighed for at slå spillereglerne fast. Mange netbutikker ser forretningsbetingelserne, som noget der er blevet dem pålagt. Det er kun én måde at se det på. Man kan også vælge at se dem som en fordel, hvor det er muligt at sætte rammerne for køb foretaget på ens netbutik. Får du lavet nogle ordentlige forretningsbetingelser, som fremstår klare og præcise, har du og kunden det bedste grundlag for at indgå en aftale.

Kort og præcist

Forretningsbetingelser er et lovkrav på en netbutik, men der er ikke noget lovkrav til, hvor lange dine forretningsbetingelser skal være. Hos Qontra siger vi, tag kun det væsentlige med. Kig derfor på din netbutik og vær realistisk i forhold til dine forretningsbetingelser. Ind med det væsentlige og ud med det mindre væsentlige.

Spar penge, men vær opmærksom

Google har gjort det nemt at finde billige standard forretningsbetingelser. Det kan godt friste nogle til at copy/paste dem ind på deres netbutik. Det er dog langt fra optimalt i mange tilfælde. Statiske dokumenter uden nogen tanke på, hvad du sælger i din netbutik kan i sidste ende gøre, at det er dig, der hænger på den, hvis du har fået formuleret eller direkte skrevet noget forkert i din netbutiks forretningsbetingelser.

Læs denne hjælpeartikel og se hvordan du tilføjer dine forretningsbetingelser på din faktura i Billy.

Joachim Harris COO, Qontra jh@qontra.dk

  • Billy vs. Dinero: Hvilket regnskabsprogram skal jeg vælge?
  • Hvordan udbetaler du udbytte fra et holdingselskab?
  • Sådan forhandler du løn med en medarbejder