Juridisk check-liste for start-ups og iværksættere

Forfatter:Kristian Holte
Dato:12. februar 2016
Læsetid:3 minutter

1. Skab de rigtige rammer tidligt

Bliv enige med dine co-founders om, hvordan I fordeler ejerandelene mellem jer. Det behøver ikke nødvendigvis være lige. Den enkeltes bidrag kan have forskellig værdi, eller alle er måske ikke involveret lige meget. Stift et ApS eller et IvS for at formalisere jeres ejerskab. Et I/S kan også være det rigtige valg i enkelte tilfælde. Opret en ejerbog for at sikre overblik over, hvem der ejer hvor meget. Registrér ejerforholdene i det offentlige ejerregister. Indgå en simpel ejeraftale, der afklarer centrale spørgsmål som:

  • Hvor meget arbejde skal hver founder lægge?
  • Hvad der skal ske, hvis en en founder stopper med at arbejde eller ikke leverer?
  • Om en founder kan sælge sine ejerandele, hvordan og til hvilken pris?
  • Ejerskab til produktrettigheder (immaterielle rettigheder)
  • Eventuelle konkurrence- og kundeklausuler

2. Beskyt jer imod, at I ikke passer sammen

Aftal en optjeningsperiode for founders’ ejerandele (“vesting”). Vesting beskytter founders mod hinanden. Hvis en founder ikke længere ønsker at arbejde, bør vedkommende ikke holde sine ejerandele. Strukturér ejerandele som warrants eller optioner, hvis du ikke ønsker at skulle købe ejerandele tilbage, hvis en founder smutter. Desto tidligere du får vesting på plads, jo bedre kan du overbevise senere investorer om, at en eventuel yderligere optjeningsperiode skal være kortere. Brug også vesting i forhold til medarbejdere, direktører, bestyrelsesmedlemmer, leverandører og andre samarbejdspartnere, der skal modtage ejerandele.

3. Tiltræk de rigtige folk på de rigtige vilkår

Brug incitamentsaflønning i form af bonusser, optioner eller warrants efter behov. Kend de skattemæssige konsekvenser for modtagerne og din virksomhed. Hvis du bruger warrants eller optioner, så få en plan på plads så tidligt som muligt, mens værdien af ​​din virksomhed stadig er relativ lav. Hvis du ansætter funktionærer, så husk at overholde de særlige regler i aktieoptionsloven. Vær opmærksom på risikoen ved tilbagekøbsklausuler, som kan være ugyldig, hvis de er urimelige. Husk også, at konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer koster penge og ikke altid er gyldige. Jobklausuler er ulovlige.

4. Få styr på produktrettighederne

Clear eventuelle konflikter med medarbejderes tidligere arbejdsgivere, der ellers kan gøre krav på din virksomheds produktrettigheder. Overfør produktrettigheder til selskabet, som er skabt før selskabet blev stiftet. Indsæt klausuler i ansættelses-, samarbejds- og konsulentaftaler, der gør din virksomhed til ejer af ​​produktrettighederne. Registrer alle vigtige varemærker internationalt så tidligt som muligt. Registrering af domænenavne er ikke nok.

5. Dokumentation

Få styr på dine juridiske dokumenter fra start af. Vælg et centralt, sikkert og lovligt online sted. Juridiske dokumenter omfatter fx vedtægter, referat af generalforsamlinger, ansættelseskontrakter, ejeraftaler samt dokumenter om immaterielle rettigheder, herunder varemærker, domæner og patenter. Udarbejd dokumenterne på engelsk fra start af. Brug dobbeltsprogede versioner af de dokumenter, der skal være på dansk som fx vedtægterne. Engelsk dokumentation gør mange ting nemmere senere i forhold til investorer, samarbejdspartnere, potentielle købere og alle andre, der ikke forstår dansk.

6. Forstå dit term sheet

Forstå de centrale vilkår i term sheet, hvis din virksomhed overvejer at rejse angel- eller venturekapital. Vær opmærksom på flere potentielt ubehagelige vilkår som valuation, kontrolrettigheder, incitamentspuljer, likvidationspræferencer og anti-dilution. Regn den økonomiske konsekvens ud i forskellige sandsynlige scenarier. Betal en start-up advokat for at hjælpe dig.

7. Vær forberedt på konflikt

Hvis din virksomhed er en succes, vil du med stor sandsynlighed blive udsat for juridisk pres. Enten fra etablerede spillere, det offentlige, brancheorganisationer, konkurrenter eller andre. Se det som et kompliment. Det er bevis på, at din virksomhed er allerede så betydningsfuld, at nogle opfatter den som en trussel.

Kristian Holte, Edison Law

  • Billy vs. Dinero: Hvilket regnskabsprogram skal jeg vælge?
  • Hvordan udbetaler du udbytte fra et holdingselskab?
  • Sådan forhandler du løn med en medarbejder