Få rykker- og inkassoservice uden omkostninger

Billy regnskabsprogram forfatter

Katrine Hvalsø Nielsen

22. juni 2017

Måske går du rundt og bekymrer dig om de kunder, som ikke betaler deres fakturaer til tiden. Det er ikke sjovt at jagte dårlige betalere, og det er formentlig ikke det du har lyst til at bruge din tid på. Desværre er det en del af livet for de fleste mindre virksomhedsejere. De dårlige betalere lægger et pres på din likviditet, og det kan gøre det svært at drive en velfungerende forretning.

Derfor har Billy som det første økonomisystem i Danmark en direkte integration til et advokatkontor, og det betyder, at du nu kan få dine inkassosager behandlet uden omkostninger og samtidig forbedre din likviditet.

Vi vil nemlig sikre, at det altid kan betale sig for dig at forfølge kravet om betaling. Vi har derfor valgt et tæt samarbejde med Rykkerportalen og som noget nyt også Advokaternes Inkasso Service. De to virksomheder har et fælles koncept som er: Det må ikke koste kunden noget at få inddrevet ubetalte fakturaer.

Fordelen ved advokatinkasso

Advokatinkasso giver dig flere fordele, herunder at du kan få inddrevet dine fakturaer, selvom skyldner rejser indsigelser under inkassosagen. Derudover har skyldner ofte mere respekt for et inkassobrev, hvor afsender er advokat. Samtidig kan du få dine inkassosager behandlet uden omkostninger (det gælder både udenfor og i fogedretten).

Advokaternes Inkasso Service tilbyder:

  • Rykker- og inkassoservice uden omkostninger - skyldner betaler for udgifterne
  • Egen advokat fra start til slut
  • Intet abonnement
  • No-risk løsning hvor de påtager sig alle udgifter i fogedretten

Vælg mellem to integrationer

Med et enkelt klik kan du sende den ubetalte faktura og rykkerbreve til Advokaternes Inkasso Service. Du får en kopi af hele korrespondancen mellem Advokaternes Inkasso Service og skyldner. På den måde kan du altid se hvad status er i din sag. En inkasso sag forløber typisk således:

  • Inkassobrev sendes til skyldner
  • Skyldner kontaktes pr. telefon
  • Betalingspåkrav udarbejdes og sendes til fogedretten
  • Retten forkynder betalingspåkravet for skyldner
  • Betalingspåkravet 2. påtegning
  • Fogedretsmøde

Helt konkret betyder samarbejdet, at du kan vælge mellem to disse to integrationer.

1. Rykker- og inkassoservice uden omkostninger

Fælles integration mellem Billy, Rykkerportalen og Advokaternes Inkasso Service. Med denne integration vil du få både rykker- og inkassoservice uden omkostninger. Se hvordan du sætter integrationen op her.

2. Inkassoservice uden omkostninger

Direkte integration mellem Billy og Advokaternes Inkasso Service. Her rykker du selv skyldner, herefter kan du sende dit krav til inkasso uden omkostninger. Få integrationen her.

I fremtiden skal du altså kun koncentrere dig om at bogføre. Betaler din kunde ikke efter at have modtaget rykkerbreve, overgår din sag til inkasso hos Advokaternes Inkasso Service. Lykkes det at inddrive dit krav, får du hele dit fakturatilgodehavende retur. Rykkerportalen og Advokaternes Inkasso Service beholder alene de gebyrer, renter og inkassoomkostninger, der pålægges din kunde.