Stor opdatering: momsopgørelse, smarte momssatser, momsnummervalidering mm.

Billy regnskabsprogram forfatter

Sebastian Seilund

14. juli 2011

I nat har vi lagt endnu en stor opdatering online. Nu er det muligt at trække tal ud til din momsopgørelse, og håndteringen af moms er generelt blevet meget smartere.

Momsopgørelse

Punktet Momsopgørelse i topmenuen under Regnskab er nu blevet aktivt. Momsopgørelsen fungerer ved at analysere alle dine fakturaer og regninger i den valgte afregningsperiode. Salgsmoms og købsmoms udregnes, og opgørelsen regner også selv de forskellige "rubrikker" ud på baggrund af din handel med udenlandske virksomheder.

Du kan afkrydse feltet "Vis grundlag", for at se hvordan de forskellige beløb bliver formet på for hver enkelt faktura og regning.

Som standard er alle virksomheder sat til at skulle afregne moms hvert kvartal. Hvis din virksomhed enten skal afregne månedsvis eller halvårligt, kan du ændre denne indstilling under Organisationsindstillinger, Regnskabsår.

Smarte momssatser

Vi har ændret måden hvorpå momssatser fungerer i programmet. Vi skelner nu mellem satser for salg (dvs. dem der bruges på dine fakturaer) og satser for køb (dvs. dem der bruges på regninger fra dine leverandører).

I dette afnit forklarer jeg hvordan det fungerer. Du kan sagtens springe videre til næste afsnit, hvis du ikke føler for lettere kompliceret moms-snak lige nu.

Momssatser for salg

Momssatser for salg fungerer meget simpelt. Som dansk virksomhed findes der to "momszoner". Med momszoner menes grupper af lande/kundetyper, som har ens vilkår ift. moms. De to zoner er:

  • Danmark og EU (private)
  • Øvrige udland

Hver momssats for salg har mulighed for at indtaste en momssats for hver momszone. Som standard har du flg. to momssatser for salg:

NavnDanmark og EU (private)Øvrige udlandSalgsmoms25 %0 %Momsfrit0 %0 %

Når du opretter en faktura, vil programmet automatisk vælge satsen for enten "Danmark og EU (private)" eller "Øvrige udland", på baggrund af den valgte kundes land og momsnummer. På den måde vil der automatisk blive påført moms på fakturaer til en dansk kunde, mens en amerikansk kunde vil få en faktura uden moms. Det kan altså ikke blive lettere for dig at sende fakturaer!

Momssatser for køb
Momssatser for køb er lidt sværere at forstå. Momsreglerne i Danmark er lidt komplicerede. Hvis du fx overnatter på et hotel i firmasammenhæng, så betaler du som normalt 25 % moms til hotellet, men du må kun trække halvdelen af denne moms fra på din momsopgørelse. Dvs. 12,5 % af ex-momsbeløbet. Derfor består hver momssats af to procentdele: Den ene angiver hvor meget momsen udgør, mens den anden angiver hvor stor en procentdel af ex-momsbeløbet du kan få fradrag i moms for, hvilket vil være hhv. 25 % og 12,5 % i hoteleksemplet.

Dine leverandører tilhører en ud af tre momszoner, som er relevante ifbm. køb:

  • Danmark
  • EU
  • Øvrige udland

Hver momssats for køb er defineret for én af disse zoner. Zonen Danmark har som standard flg. momssatser:

NavnMomsandelFradragsberettigetNormal moms25 %25 %Halvmoms (hotel)25 %12,5 %Kvartmoms (repræsentation)25 %6,25 %Momsfrit0 %0 %

Når man køber ting i udlandet, og man har opgivet sit momsnummer til leverandøren, skal man betale erhvervelsesmoms ved køb inden for EU, og importmoms ved køb uden for EU. Derfor har EU-zonen som standard flg. momssatser:

NavnMomsandelFradragsberettigetErhvervelsesmoms0 %25 %Momsfrit0 %0 %

Og zonen Øvrige udland har som standard flg. momssatser:

NavnMomsandelFradragsberettigetImportmoms0 %25 %Momsfrit0 %0 %

Programmet fungerer nu sådan, at når du vælger en leverandør under Indtast regning, så kan du kun vælge de momssatser der er defineret for leverandørens momszone. Det gør det endnu lettere at arbejde med ift. traditionelle tilgangsmåder til dette problem.

Du kan ændre i og tilføje nye momssatser under Momssatser, som du finder oppe i højre hjørne.

Indtastning af regninger inkl. moms

En feature som mange brugere har efterspurgt, er muligheden for at vælge om de beløb man indtaster pr. linje, når man opretter en regning, er ekskl. eller inkl. moms. Uden denne mulighed bliver man nødt til at sidde med en lommeregner, hvis leverandørens regning lister hver linje inkl. moms, fx som på en simpel bon fra Netto. Og det er rigtig irriterende, så det går selvfølgelig ikke i Danmarks letteste regnskabsprogram.

Når du indtaster regninger, kan du nu vælge i en dropdown-menu om beløbene er ekskl. eller inkl. moms, hvorefter momsen automatisk udregnes korrekt, ud fra dit valg.

Validering af EU-momsnumre

Vi har lagt en service ind i programmet, som automatisk validerer dine kontakters momsnumre, når du indtaster dem. Du skal ikke gøre andet end at indtaste momsnummeret under Rediger/Opret kontakt, hvorefter Vis-kontakt-siden vil vise resultatet af valideringen. Hvis momsnummeret var gyldigt, vil programmet også skrive hvilket firmanavn, som EU har tilknyttet momsnummeret til. På denne måde kan du tjekke om din kunde har angivet en anden virksomheds momsnummer.

Næste opdatering

Næste opdatering kommer i løbet af få dage. Den vil indeholde en række mindre opdateringer, ting som mange brugere har efterspurgt, fx: Mulighed for at fjerne reklametekster, bilagsnumre og en række andre ting. Hold øje med beta-bloggen!

Feedback på denne moms-opdatering modtages meget gerne her på siden.