Tænk på din egen virksomhed som en investering

Billy regnskabsprogram forfatter

Martin Lassen Dam

30. november 2018

I dette blogindlæg fortæller Martin Lassen Dam i samarbejde med mininvestering.dk om, hvorfor det er vigtigt for virksomhedsejere at betragte sine egne virksomheder som en investering.

Ifølge Danmarks Statistik blev 6.383 virksomheder erklæret konkurs i 2017. En andel af disse virksomheder indebærer mindre erhvervsdrivende, der har brugt hele deres formue på at opbygge en virksomhed, der desværre aldrig blev til noget. Når man starter sin virksomhed og beslutter, hvor stor en andel af opsparingen der skal investeres i projektet, er det er rigtig godt råd at tænke i et investerings-mindset.

Nedenfor kan du læse mere om, hvorfor det er fornuftigt at betragte sin egen virksomhed som en investering.

Spred din risiko

Et helt centralt begreb i investeringsverdenen er risikospredning. Ser vi eksempelvis på den generelle danskers pensionsopsparing, vælger man sin risikoprofil, og investeringen opdeles herefter i obligationer og aktier baseret på den valgte risiko. Helt konkret udgør en investering i en enkelt virksomhed altså mindre end 5% af den samlede opsparing. Der er hermed stor risikospredning og hvis en virksomhed går konkurs, mister man maksimalt 5% af sin samlede opsparing.

I TV2-programmet ”365 dage til succes” ser vi en mor, der har investeret 1 mio. kr. i sine døtres tøjmærke. Det er et perfekt eksempel på, hvordan man har glemt at tænke på risikospredning og investerer en enorm andel af sin formue i en enkelt virksomhed. Uanset, hvor stor tiltro man har til virksomhedens succes, bør man ud fra et investerings-mindset aldrig lægge alle æggene i samme kurv. Der er altid en risiko for, at virksomheden ikke bliver en succes og i de tilfælde, vil man gerne undgå at have investeret tæt på 100% af sin opsparing i projektet.

Jagten på kapital

I praksis betyder ovenstående mindset, at man bør finansiere størstedelen af sin virksomhed eksternt. Dette kan enten gøres ved at hente kapital gennem et lån i banken eller fra andre investorer. Det er en forudsætning, at der er tale om et selskab (IVSApS og A/S), der som bekendt ikke har personlig hæftelse. På den måde hæfter man ikke personligt for virksomhedens gæld i tilfælde af konkurs.

Det er en stor udfordring at hente kapital, men med en detaljeret og professionel forretningsplan samt en troværdig og relevant profil er det muligt, at enten banken eller eksterne investorer kunne tænke sig at være en del af din forretning. Denne proces er beskrevet detaljeret i bogen ”Iværksætter” af Lars Tvede og Mads Faurholt og giver et godt indblik i de udfordringer, man kan støde på, i forbindelse med finansiering af en nyopstartet virksomhed.

Bevis, at dit koncept virker

Moralen i dette indlæg er ikke, at man skal holde sig tilbage som iværksætter. Den er i stedet, at man bør være bevidst om den risiko, som man påtager sig, ved at investere en stor andel af sin opsparing i en enkelt virksomhed – uanset om dette er dit eget projekt eller nogen, som har en nær relation til dig.

Anbefalingen herfra er at starte forsigtigt ud i nye projekter og forsøge at øge sandsynligheden for succes, før der tages større risiko. Større sandsynlighed for succes opnås ved gentagende gange at teste forskellige elementer af forretningskonceptet og dermed opnå proof of concept. Alt for mange virksomhed går konkurs, fordi en idé, der virkede på tegnebrættet, ikke har fungeret i virkeligheden. Ved at introducere tankegangen fra aktieinvestering, fastholde et investerings-mindset og fokusere på proof of concept, vil risikoen ved at starte virksomhed i høj grad reduceres, og i sidste ende vil vi kunne se, at antallet af konkurser går ned i fremtiden til et lavere niveau end i 2017.