1 / 17

Inflation og energi
Hårdt ramte selvstændige skal i en kort periode have yderligere økonomisk hjælp til at klare inflation i leverandørpriser og høje energiregninger.

Uenig

Enig

2 / 17

Bankkonto
Det skal gøres lettere og billigere for selvstændige at åbne en erhvervskonto i en bank ved at forenkle kravene til bl.a. bankernes hvidvask-tjek.

Uenig

Enig

3 / 17

Fradrag for hjemmekontor
Det skal være nemmere at få et fradrag for brug af kontor i hjemmet for selvstændige.

Uenig

Enig

4 / 17

Sygedagpenge
Reglerne for sygedagpenge for selvstændige skal forbedres, så man tager hensyn til, at selvstændige ikke har en arbejdsplads, der tager over for dem ved sygdom.

Uenig

Enig

5 / 17

Dagpenge
Dagpengemuligheder for selvstændige skal reelt ligestilles med lønmodtagere, så fx en periode kun med salgsarbejde i egen virksomhed også tæller med i optjeningen af dagpengeret.

Uenig

Enig

6 / 17

Kapitalkrav til selskab
Kapitalkravet for stiftelse af et selskab er for højt (40.000 kr) efter lukningen af IVS som selskabsform.

Uenig

Enig

7 / 17

GDPR
GDPR-reglerne skal forenkles og lempes for små og mindre selvstændige, så de nemmere kan konkurrere med store virksomheder.

Uenig

Enig

8 / 17

Administrative byrder
Det offentlige (fx erhvervshuse, jobcentre, SKAT) skal hjælpe mere aktivt til, at selvstændige får mindsket de administrative byrder som GDPR, momsafregning og regnskab.

Uenig

Enig

9 / 17

Finansloven
Der skal afsættes flere penge på finansloven til at styrke de selvstændiges vilkår i Danmark.

Uenig

Enig

Hvis du kan give 100 millioner kroner på finansloven til at forbedre selvstændiges vilkår, hvilke af disse forslag synes du skal have penge?

10 / 17

Flere penge til selvstændige?
Sænke skatter og afgifter (selskabsskat, moms, øgede fradrag mv.) på drift og overskud af selvstændig virksomhed

Uenig

Enig

11 / 17

Flere penge til selvstændige?
Bedre dagpengemuligheder for selvstændige, herunder bedre barsels- og sygedagpenge

Uenig

Enig

12 / 17

Flere penge til selvstændige?
Garantiordninger, så det bliver nemmere at låne penge eller få en kassekredit i banken som selvstændig

Uenig

Enig

13 / 17

Flere penge til selvstændige?
Yderligere inflations- og energiregnings-hjælp til hårdt ramte selvstændige

Uenig

Enig

For at finansiere de 100 millioner til de forrige fire muligheder, hvilke af følgende områder vil du tage penge fra?

14 / 17

Finansiering af flere penge til selvstændige?
Hæve nogle skatter og afgifter

Uenig

Enig

15 / 17

Finansiering af flere penge til selvstændige?
Sænke nogle overførselsindkomster (pension, dagpenge mv)

Uenig

Enig

16 / 17

Finansiering af flere penge til selvstændige?
Spare i sundhedsvæsenet (hospitaler, læger, sygeplejersker mv)

Uenig

Enig

17 / 17

Finansiering af flere penge til selvstændige?
Spare på uddannelse (universiteter, erhvervsuddannelser, skoler og børneinstitutioner mv.)

Uenig

Enig

Se kandidaterne, der er enige med dig!

Kandidattesten er udarbejdet af Billy ved at spørge alle opstillede partiers erhvervsordførere forud for valget. Emner og spørgsmål er valgt ud fra, hvad undersøgelser viser, at selvstændige erhvervsdrivende synes er vigtigst, og som politikerne kan påvirke gennem lovgivning.