Udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet

Forfatter:Hannibal Blytt
Dato:4. marts 2024
Læsetid:3 minutter

I denne supportartikel får du en guide til, hvordan foreslået udbytte kan udbetales fra driftsselskabet til holdingselskabet. Når en moder- eller driftsvirksomhed udbetaler udbytte til et holdingselskab, er det skattefrit. Selve bogføringen kræver forskellige konti, som skal oprettes i henholdsvis drifts- og holdingselskabets regnskab. Denne guide tager udgangspunkt i, at både drifts- og holdingselskabet er oprettet i Billy.

Opret konti til udbytte i driftsselskabet

Når udbyttet skal bogføres fra driftsselskabet, er det vigtigt at oprette de konti, som kræves under bogføringen. I den forbindelse skal der i driftsselskabet oprettes to konti i kontoplanen, som henholdsvis kan hedde Udloddede udbytte og Mellemregning med Holdingselskabet.

Under oprettelsen af denne konto skal man forsikre sig, at kontogrupperne er korrekte. Ved Udloddede udbytte skal kontogruppen ”7100 - Egenkapital” vælges.

TIP: Hvis du ikke følger Billy’s standard kontoplan, skal blot du forsikre dig, at Forslag til Udbytte bliver oprettet under passivsiden, under egenkapital.

Du kan oprette konti i kontoplanen ved at trykke på:

 • Indstillinger
 • Regnskab
 • Rediger kontoplan
 • Opret konto
 • Skriv kontogruppen
 • Skriv et konto nr. (Bemærk dette skal starte med kontogruppens nr. også skal de sidste to tal være mellem 01 og 99 fx. 7105)
 • Skriv et navn på kontoen
 • Gem

Bogføringen af udbytte i driftsselskabet

Når kontoen i driftsvirksomhedens kontoplan er oprettet, så er næste skridt at bogføre udloddede udbytte.

 • Bogføring
 • Kassekladde

Herefter skal du udfylde følgende

 • Dato
 • Beskrivelse her kan du skrive Udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet
 • Konto skal være Forslag til Udbytte
 • Beløbet skriver du i Debet
 • I Modkonto skal du vælge Dette for års resultat
 • Godkend

Bogføring af modtaget udbytte i holdingselskabet

Da det er bogført i Drift selskabet mangler vi bogføring af det i holdingselskabet. Her skal vi først oprette ny konto under egenkapital og derefter skal overførslen bogføres via kassekladden.

Opret konti til udbytte i holdingselskabet

Når udbyttet skal bogføres til holdingselskabet, er det vigtigt at oprette de to konti, som kræves under bogføringen. I den forbindelse skal der i holdingselskabet oprettes to kontier i kontoplanen, som kan hedde Udbytte fra Driftselskab. Under oprettelsen af denne konto skal man være opmærksom på at kontogrupperne er korrekte. Ved Modtagelse af udbytte er det ”2200 - Finansielle indtægter”-kontogruppen, som skal vælges, og ved Udbytte fra Driftsvirksomheden skal kontogruppen ”7100 – Egenkapital” vælges.

Bogføring af udbytte i holdingselskabet

Når de to konti er blevet oprettet i holdingselskabets kontoplan, er næste skridt at bogføre modtagelsen af udbyttet. Først bliver selve udbyttet krediteret og bogført som en indtægt på kontoen Modtagelse af udbytte og som modkonto bliver kontoen Udbytte fra Driftsvirksomheden debiteret således, det fremgår i holdingselskabet regnskab, at driftsselskabet skylder disse penge. Det vil sige, den bliver bogført som en hensæt tilgodehavende fra driftsselskabet.

Det skal skrives på følgende måde i kassekladden

 • Dato
 • Beskrivelse her kan du skrive Modtagelse af udbytte
 • Konto skal være 7101 Udbytte fra Driftsvirksomheden
 • Beløbet skriver du i Debet
 • I Modkonto skal du skrive 2001 Indtægter fra kapitalandele - udbytte fra drift. 
 • Godkend

Indbetaling af udbytte til holdingselskabet

Husk, når ovenstående trin er gennemført, er udbyttet blevet bogført som hensæt tilgodehavende og klar til at blive indbetalt til holdingselskabets bankkonto. Derfor er det nødvendigt, at kontoen Udbytte fra Driftsvirksomheden bliver udlignet, og det skal ske i kassekladden:

Det skal skrives på følgende måde i kassekladden

 • Dato
 • Beskrivelse her kan du skrive Udligning af mellemregning
 • Konto skal være Udbytte fra Driftsvirksomheden
 • Beløbet skriver du i Kredit
 • I Modkonto skal du skrive Bank
 • Godkend

Jf. ovenstående skærmbillede kan du se, at kontoen Udbytte fra Driftsvirksomheden bliver krediteret og kontoen ”5710 bank” bliver debiteret.