Udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet

Rafi Nuri2020-01-13
Tilbage til Regnskab og bogføring

I denne supportartikel får du en guide til, hvordan foreslået udbytte kan udbetales fra driftsselskabet til holdingselskabet. Når en moder- eller driftsvirksomhed udbetaler udbytte til et holdingselskab, er det skattefrit. Selve bogføringen kræver forskellige konti, som skal oprettes i henholdsvis drifts- og holdingselskabets regnskab. Denne guide tager udgangspunkt i, at både drifts- og holdingselskabet er oprettet i Billy.

Opret konti til udbytte i driftsselskabet

Når udbyttet skal bogføres fra driftsselskabet, er det vigtigt at oprette de konti, som kræves under bogføringen. I den forbindelse skal der i driftsselskabet oprettes to konti i kontoplanen, som henholdsvis kan hedde Udloddede udbytte og Mellemregning med Holdingselskabet.

Under oprettelsen af disse to konti skal man forsikre sig, at kontogrupperne er korrekte. Ved Udloddede udbytte skal kontogruppen ”7100 - Egenkapital” vælges. Ved Mellemregning med Holdingselskabet skal kontogruppen “7300 – Kortfristet forpligtelser” vælges.

TIP: Hvis du ikke følger Billy’s standard kontoplan, skal blot du forsikre dig, at Udloddet Udbytte bliver oprettet under passivsiden, under egenkapital. Samtidig skal Mellemregning med Holdingselskabet oprettes under passiv som værende kortfristet forpligtelse.

Du kan oprette konti i kontoplanen ved at trykke på:

  • Regnskab
  • Kontoplan
  • Navngiv konto
  • Kontogruppe-feltet
  • Gem

Bogføringen af udbytte i driftsselskabet

Når de to konti i driftsvirksomhedens kontoplan er oprettet, så er næste skridt at bogføre udloddede udbytte. Husk, at udbyttet i første omgang bliver bogført som hensæt forpligtelse. Det skyldes, at det ved udbytte er bestyrelsen i virksomheden, som beslutter den udloddede udbytte under en generalforsamling i udgangen af regnskabsåret. Selve bogføringen skal ske i Billys kassekladde-funktion, som kan findes ved at trykke på følgende:

  • Regnskab
  • Kassekladde

I kassekladden skal der oprettes en flerbenede postering. Her skal kontoen Udloddede Udbytte debiteres, hvorimod kontoen Mellemregning med Holdingselskabet skal krediteres.

Jf. nedenstående skærmbillede, kan du se et eksempel på, hvordan det skal se ud i kassekladden.

Udbetaling af udbytte fra driftsselskabet

Husk, når ovenstående trin er gennemført, er udbyttet blevet bogført som hensæt forpligtelse og er klar til at blive udbetalt. Derfor er det nødvendigt at kontoen Mellemregning med Holdingselskabet bliver udlignet, således udbyttet bliver trukket fra driftsvirksomhedens bankkonto. Det vil sige, at når du har overført pengene til holdingselskabet, så skal følgende bogføring laves i kassekladden:

Jf. ovenstående skærmbillede kan i se at kontoen Mellemregning med Holdingselskabet bliver debiteret og kontoen ”5710 bank” bliver krediteret. Så er bogføringen og udbetalingen af udbytte i driftsvirksomheden gennemført, og næste trin er modtagelse af udbyttet i holdingselskabet.

Opret konti til udbytte i holdingselskabet

Når udbyttet skal bogføres til holdingselskabet, er det vigtigt at oprette de konti, som kræves under bogføringen. I den forbindelse skal der i holdingselskabet oprettes to konti i kontoplanen,som kan hedde Modtagelse af udbytte og Mellemregning med Driftsselskabet. Under oprettelsen af disse to konti skal man være opmærksom på at kontogrupperne er korrekte. Ved Modtagelse af udbytte er det ”1100 - Indtægter”-kontogruppen, som skal vælges, og ved Mellemregning med Driftsvirksomheden skal kontogruppen ”7300 – kortfristet forpligtelser” vælges.

Bogføring af udbytte i holdingselskabet

Når de to konti er blevet oprettet i holdingselskabets kontoplan, er næste skridt at bogføre modtagelsen af udbyttet. Først bliver selve udbyttet krediteret og bogført som en indtægt på kontoen Modtagelse af udbytte og som modkonto bliver kontoen Mellemregning med Driftsselskabet debiteret således, det fremgår i holdingselskabet regnskab, at driftsselskabet skylder disse penge. Det vil sige, den bliver bogført som en hensæt tilgodehavende fra driftsselskabet.

Indbetaling af udbytte til holdingselskabet

Husk, når ovenstående trin er gennemført, er udbyttet blevet bogført som hensæt tilgodehavende og klar til at blive indbetalt til holdingselskabets bankkonto. Derfor er det nødvendigt, at kontoen Mellemregning med driftsselskabet bliver udlignet, og det skal ske i kassekladden:

Jf. ovenstående skærmbillede kan du se, at kontoen Mellemregning med Driftsselskabet bliver krediteret og kontoen ”5710 bank” bliver debiteret.