Brug af Moms One Stop Shop i Billy

Forfatter:Michael Boman Hvid
Dato:13. januar 2023
Læsetid:7 minutter

Moms One Stop Shop er en særordning for virksomheder som har fjernsalg af varer samt salg af bestemte ydelser, hvor momsen skal betales i forbrugerens land. Med Moms One Stop Shop ordningen kan du vælge kun at registrerer, indberette og betale moms i Danmark af dit salg til kunder i hele Europa. Læs mere om ordningen her.

I denne artikel viser vi, hvordan du sætter Moms One Stop Shop op i Billy.

OBS: Det er vigtigt, at alle punkter bliver fulgt korrekt, da du kan ændre på nogle grundlæggende standardindstillinger, hvis du gør det forkert. Læs derfor artiklen grundigt igennem, da der løbende vil være vigtige informationer, som du skal notere dig. Hvis du er i tvivl om noget, så skriv til billy@billy.dk.

Oprettelse af momskonti og rubrikker

Først skal vi have oprettet de nødvendige momskonti for hvert EU-land, du sælger de omfattede ydelser til. Derudover skal vi også have oprettet en rubrik B for hvert EU-land. Ved at oprette momskonti og rubrikker kan vi på vores momsopgørelse se de nødvendige oplysninger, som vi skal bruge, når det er tid til indberetning.

Trin 1

 • Vælg Indstillinger nede i venstre hjørne.
 • Vælg derefter Virksomhed
 • Vælg Regnskab.
 • Vælg nu Rediger kontoplan under Kontoplan.
 • Vælg Opret konto oppe i højre hjørne
 • I feltet Navn skriver du Salgsmoms efterfulgt af det land, som du er i gang med at oprette momskonto for (i det anviste eksempel Tyskland).
 • Under Gruppe vælger du Skyldig moms.
 • Vælg kontonr. 7201
 • Feltet Beskrivelse kan du udfylde som en note til dig selv om kontoens brug, men det er valgfrit.
 • Når du har udfyldt de nødvendige felter, så tryk på Gem konto.

Trin 2

 • Vælg Indstillinger nede i venstre hjørne.
 • Vælg derefter Virksomhed
 • Vælg Regnskab.
 • Vælg nu Ret indstillinger under Indstillinger for momsopgørelse.
 • OBS: Det er vigtigt, at du ikke sletter eller retter i de eksisterende momskonti!
 • Vælg derfor Opret momskonto oppe i højre hjørne.
 • Vælg konto 7201 - Salgsmoms under konto
 • Vælg Moms under Type.
 • Ved prioritet skriver du det næste nummer i rækken (se talrækken i højre side). Hvis du ikke har oprettet en ny momskonto endnu, skriver du 4. Ved næste momskonto skriver du så 5 osv.
 • Tryk derefter på Gem.
 • Nu opretter vi en rubrik for samme EU-land – vælg Opret rubrik oppe i højre hjørne.
 • I feltet Navn skriver du Rubrik B efterfulgt af navnet på det EU-land, den er gældende for.
 • Feltet Beskrivelse kan du udfylde som en note til dig selv om rubrikkens brug, men det er valgfrit.
 • Ved prioritet skriver du det næste nummer i rækken (se talrækken i højre side). Hvis du ikke har oprettet en ny rubrik endnu, skriver du 7. Ved næste momskonto skriver du så 8 osv.
 • Tryk derefter på Gem.
 • Du skal gentage denne proces for hvert EU-land, hvortil du sælger ydelser, der er omfattet af de nye momsregler.

Oprettelse af momssatser og regelsæt

Næste punkt er at få oprettet de momssatser, som de forskellige lande bruger, og det regelsæt, som skal sikre, at de bruges korrekt ved fakturering.

 • Vælg Indstillinger nede i venstre hjørne.
 • Vælg Virksomhed
 • Vælg derefter Momssatser.
 • Vælg nu Opret sats.
 • Søg nu på One Stop Shop og vælg Land samt den Kategori af den varer eller ydelse du sælger
 • I feltet Sats angiver du den momssats, der er gældende for EU-landet (OBS: Husk løbende at holde dig selv opdateret om, hvorvidt momssatsen ændrer sig)
 • Under Rubrikker skal du vælge den nye Rubrik som du oprettede tidligere
 • Tryk på Tilføj Fradragskomponent og vælg at 100% af momsbeløbet skal gå til kontoen 7201 - Salgsmoms Tyskland
 • Tryk Gem.
 • Du skal lave en momssats for hvert EU-land, som du sælger de omfattende varer/ydelser til.
 • Vælg nu Opret regelsæt.
 • I feltet Navn angiver du One Stop Moms.
 • Feltet Beskrivelse er igen valgfrit.
 • Ved Standardsats vælger du Salg til øvrige udland (ikke EU-lande) (0 %).
 • Under Regler er der en række felter, der skal udfyldes. Når du udfylder for de forskellige EU-lande, så vælg landet under Ethvert land, Privatperson under Enhver kontakttype og den oprettede momssats for landet under Ingen moms. I eksemplet på billedet under er det sat op efter Tysk moms på 19%.
 • Det anbefales kraftigt, at du opretter de to andre regler, som er vist på billedet, da det kan give dig en mindre sikkerhedsbuffer, hvis du kommer til at bruge regelsættet i andre sammenhænge. (Husk at de regler skal stå først i regelsættet)
 • Tryk Gem, efter at du har udfyldt regelsættet.

Oprettelse af produkt og kunde

For at bruge de oprettede momssatser og få registreret salg og moms på de rigtige linjer i momsopgørelsen, så skal vi have oprettet den solgte ydelse og kunden korrekt.

Først opretter vi produktet.

 • Vælg Salg ude i venstre side.
 • Vælg derefter Produkter.
 • Vælg Opret produkt.
 • Udfyld navnet på din ydelse – sørg for, at du giver den et navn eller et produkt-nr., så du kan finde produktet, når du sælger ydelser omfattet af Moms One Stop Shop (dine kunder vil kunne se navn, men ikke produkt-nr., på dine fakturaer).
 • Ved Indtægtskategori vælger du din normale salgskonto (typisk Salg).
 • Under Moms vælger du det oprettede regelsæt One Stop Moms.
 • Resten af felterne er valgfri.
 • Tryk Gem produkt, når de nødvendige felter er udfyldt.

Nu opretter vi en kunde (hvis du allerede har oprettet dine kunder korrekt, er dette step ikke nødvendigt).

 • Vælg nu Kontakter ude i venstre side.
 • Vælg derefter Opret kontakt.
 • Vælg Privatperson.
 • Udfyld din kundes oplysninger i de forskellige felter.
 • Aftjek Kunde, og tryk derefter Gem.

Oprettelse af faktura til ”Moms One Stop Shop-kunde”

Nu vil vi vise, hvordan du opretter en faktura ved et salg, der er omfattet af Moms One Stop Shop.

 • Vælg Salg i sidemenuen.
 • Vælg derefter Fakturaer 
 • Klik på Opret faktura.
 • I feltet Vælg kunde vælger du din private kunde fra et andet EU-land.
 • I feltet Vælg produkt vælger du produktet oprettet med One Stop Moms.
 • De øvrige oplysninger udfylder du som normalt.
 • Du kan nu se, at fakturaen har pålagt den korrekte moms for den givne kunde, og at fakturaen kan godkendes.

Indberetning af almindelig momsopgørelse og Mini One Stop Shop (M1SS)

Når det er tid til indberetning, skal du indberette to steder. Du skal først og fremmest indberette din almindelige momsopgørelse og dernæst dit salg omfattet af Moms One Stop Shop på M1SS. Hvis du normalt indberetter halvårligt, skal du være særlig opmærksom på, at One Stop Moms altid indberettes kvartalsvis. Dette kan give dig nogle udfordringer, hvilket vi vender tilbage til.

Når du indberetter din almindelige momsopgørelse, skal du kun indberette felterne Salgsmoms (udgående moms)Moms af varer købt i udlandetMoms af ydelser købt i udlandetKøbsmoms (indgående moms) samt de supplerende oplysninger (rubrikkerne). Du skal være opmærksom på, at når du indberetter Rubrik B, skal alle dine oprettede Rubrik B tages med på den almindelige momsopgørelse. Det vil sige, at du skal lægge alle dine Rubrik sammen og skrive det samlede tal i Rubrik B ved indberetning. I det viste eksempel ville det give en samlet Rubrik B på 2.000 (1500+500=2.000).

Når du indberetter dit salg omfattet af Moms One Stop Shop Moms, skal indberette dit salg til hvert land ex. moms samt momsbeløbet for hvert land. Dit salg ex. moms for hvert land finder du under den særligt oprettede Rubrik B (eksempelvis Rubrik B – Tyskland), og momsen finder du på den oprettede linje for moms. I det viste eksempel skulle der derfor indberettes for salg til Tyskland: 500 i salg ex. moms og 95 i moms.

VIGTIGT, HVIS DU NORMALT INDBERETTER HALVÅRLIGT: Hvis du normalt indberetter din momsopgørelse halvårligt, skal du være særligt opmærksom, når du indberetter 2. og 4. kvartal for Moms One Stop Shop. I og med at Moms One Stop Shop indberettes pr. kvartal, vil der være to perioder af Moms One Stop Shop i en momsopgørelse, når du skal indberette 2. og 4. kvartal for Moms One Stop Shop. Derfor skal du klikke ind på grundlaget for de enkelte momskonti og rubrikker (dette gør du ved at klikke på tallet i ”Momsopgørelsen for perioden”) og angive den periode, du skal indberette for, så du kan se de korrekte tal. Dette er kun nødvendigt ved 2. og 4. kvartal, når du indberetter din almindelige momsopgørelse halvårligt.

Er du i tvivl om indholdet i dette afsnit, så skriv til billy@billy.dk, da det er vigtigt, at du forstår det korrekt.