Bogføring af depositum

Oliver Storm Pallesen2015-07-10
Tilbage til Regnskab og bogføring

Denne guide beskriver hvordan du bogfører, at dine kunder betaler dig et depositum. Det kan være at du udlejer lokaler eller andet, hvor kunden skal lægge et depositum.

Du skal være opmærksom på, at et depositum kan være med eller uden moms. Hvis du er i tvivl om der skal moms på eller ej anbefaler vi, at du søger råd hos din revisor eller bogholder.

Opret konto

Først skal vi oprette en Depositum konto under kortfristede forpligtelser:

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Kontoplan
 • Klik Opret konto
 • Indtast navn
 • Vælg kontogruppen Kortfristede forpligtelser
 • Klik Opret konto

Opret produkt

Nu har vi en konto hvor depositummet kan bogføres, hvorefter vi skal oprette et depositum produkt, som skal sættes på fakturaen.

 • Vælg Indstillinger
 • Vælg Produkter
 • Klik Opret produkt
 • Indtast navn
 • Indtast beskrivelse
 • Vælg kontoen du lige har oprettet som kontorgruppe
 • Vælg momssatsen som passer i din situation
 • Klik Gem produkt

Eksempel på faktura

Nu har du oprettet en depositum konto og et produkt. Du kan nu oprette fakturaen og her viser vi et eksempel, hvor vi har oprettet en faktura på i alt 10.000 kr., hvoraf 2.000 kr. er et momsfrit depositum:

Hvis vi kigger på balancen kan vi se, at beløbet er kommet ind under kortfristede forpligtelser.

Tilbagebetaling af depositum

Tilbagebetalingen af depositum bogfører du som en manuel transaktion:

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Transaktioner
 • Klik Ny transaktion
 • Vælg Manuel transaktion

Her krediterer du din bankkonto og debiterer den kortfristede forpligtelseskonto.

OBS Hvis dit depositum indeholder salgsmoms, skal du også tage højde for det i tilbagebetalingen, ved at debitere salgsmomskontoen.

Nu er depositummet under kortfristede forpligtelser gået i nul: