Bogføring af importspecifikation

Forfatter:Mathias Anker Droob
Dato:1. maj 2023
Læsetid:1 minut

Hvis du ønsker at købe varer fra et land uden for EU, skal du være importregistreret. Du skal have et EORI-nummer og dette tildeles automatisk, hvis din virksomhed er registreret for import/eksport. Du kan importregistrere din virksomhed på Virk.dk: Importregistrering Du kan læse mere om reglerne angående køb af varer i udlandet hos skat.dk import af varer fra 3. lande

Når man køber varer fra et land uden for EU skal momssatsen (0%) Køb af varer i øvrige udland (ikke EU-lande) vælges ved oprettelsen af regningen. Når man vælger denne momssats vil købet ikke blive medregnet i momsopgørelsen. Det skyldes at man får tilsendt en importspecifikation fra Skat som man skal bogføre. Du finder i denne guide ud af hvordan man bogfører importspecifikationen.

Sådan bogfører du en importspecifikation i Billy

  • Gå til Bogføring → Kassekladde
  • Vælg dato, upload bilag mv.
  • I beskrivelsen kan du skrive Importspecifikation
  • Som konto vælges 7230 - Moms af varer køb i udlandet
  • Som momssats vælges Momsfrit (0%)
  • Beløbet skrives i kredit
  • Som modkonto vælges 7220 - Købsmoms
  • Vælg Godkend alle

Hvis du har modtaget regninger fra udlandet, kan du med fordel læse vores artikel om hvordan du håndterer valuta på udenlandske regninger.