Overførelse af valuta mellem forskellige bankkonti

Billy regnskabsprogram forfatter Billy regnskabsprogram forfatter

Oliver Storm Pallesen

6. januar 2015

Med Billy kan du let overføre pengene mellem konti med forskellig valuta.

Overførelse af penge i forskellig valuta

Det ses at vi har en bankkonto med 1.000 USD, som vi gerne vil overføre til vores danske bankkonto.

Overførelse af valuta

For at overføre pengene går vi:

  • Vælg Regnskab
  • Vælg Transaktioner
  • Klik Ny transaktion
Overførelse af valuta
  • Vælg Bankoverførsel
Overførelse af valuta
  • Vælg overførsels datoen
  • Vælg hvilken kontoen pengene overført fra
  • Vælg hvilken kontoen pengene overført til
  • Indtast de overførte beløb
  • Klik Gem
Overførelse af valuta

Beløbet er nu overført, og de urealiserede kursgevinster og -tab er beregnet.

Overførelse af valuta