Overførelse af valuta mellem forskellige bankkonti

Forfatter:Frederik Damgaard Kornvig
Dato:15. november 2021
Læsetid:1 minut

Med Billy kan du let overføre pengene mellem konti med forskellig valuta.

Overførelse af penge i forskellig valuta

Det ses at vi har en bankkonto med 1.000 USD, som vi gerne vil overføre til vores danske bankkonto.

For at overføre pengene går vi:

  • Vælg Bogføring.
  • Vælg Transaktioner.
  • Klik Ny transaktion.
  • Vælg Bankoverførsel.
  • Vælg overførsels datoen.
  • Vælg hvilken kontoen pengene overført fra.
  • Vælg hvilken kontoen pengene overført til.
  • Indtast de overførte beløb i både USD og DKK.
  • Klik Godkend.

.Beløbet er nu overført, og de urealiserede kursgevinster og -tab er beregnet.