Overførelse af valuta mellem forskellige bankkonti

Oliver Storm Pallesen2015-01-06
Tilbage til Regnskab og bogføring

Med Billy kan du let overføre pengene mellem konti med forskellig valuta.

Overførelse af penge i forskellig valuta

Det ses at vi har en bankkonto med 1.000 USD, som vi gerne vil overføre til vores danske bankkonto.

For at overføre pengene går vi:

  • Vælg Regnskab
  • Vælg Transaktioner
  • Klik Ny transaktion
  • Vælg Bankoverførsel
  • Vælg overførsels datoen
  • Vælg hvilken kontoen pengene overført fra
  • Vælg hvilken kontoen pengene overført til
  • Indtast de overførte beløb
  • Klik Gem

Beløbet er nu overført, og de urealiserede kursgevinster og -tab er beregnet.