Regulering af varelager

Mathias Schou2018-05-02
Tilbage til Regnskab og bogføring

Denne guide hjælper dig med, hvordan du regulerer dit varelager i Billy.

Hvis du eksempelvis netop har lavet status over varelageret og finder ud af, at der er mere eller mindre på varelageret, end der er bogført i regnskabet, så skal du lave en regulering af varelageret.

Når du skal regulere varelageret, skal du gøre det ved manuel bogføring i kassekladden.

Se her, hvordan du gør skridt for skridt. Og vær opmærksom på, at eksemplet tager udgangspunkt i, at dit varelager er 100 kr. mindre, end det du har bogført. Det vil sige, at der skal laves en nedskrivning på grund af lagerafgang.

  • Start med at gå ind under regnskab og vælg kassekladde


  • Du skal vælge F for finansbilag
  • Angiv bilagsnummer
  • Vælg den dato, hvor optællingen er foretaget. Oftest foretages en optælling af varelageret ved årets afslutning, hvorfor det f.eks. kunne være pr. 31. december i et givent år.
  • Vælg din konto for varelageret. Denne hedder 5830 – Varelager i Billys standardkontoplan.
  • Som modkonto vælge du kontoen 1260 – Regulering af varelager.
  • Hvis optællingen af varelageret viser, at det er mindre end den bogførte værdi, skal differencen skrives i kredit.
  • Hvis optællingen af varelageret viser, at det er større end den bogførte værdi, skal differencen skrives i debet.

I eksemplet bliver varelageret mindsket med 100 kr. ved at kreditere 5830 – Varelager og debitere 1260 – Regulering af varelager.

Således vil det fremgå af din resultatopgørelse, at du har foretaget en varelagerregulering. Du kan finde resultatopgørelsen ved at klikke ind under regnskab og vælge resultatopgørelse.

Du kan desuden tjekke værdien af kontoen 5830 – Varelager ved at klikke ind under regnskab > balance. Der skulle værdien på kontoen gerne stemme overens med din optælling.