Regulering af varelager

Forfatter:Mikkel Støtt
Dato:23. november 2021
Læsetid:2 minutter

Denne guide hjælper dig med, hvordan du regulerer dit varelager i Billy.

Hvis du eksempelvis netop har lavet status over varelageret og finder ud af, at der er mere eller mindre på varelageret, end der er bogført i regnskabet, så skal du lave en regulering af varelageret.

Når du skal regulere varelageret, skal du gøre det ved manuel bogføring i kassekladden.

Der er nogle vigtige ting man skal vide før man laver varelager regulering. Det er:

 • Hvis man laver en varelagerregulering, så skal man huske at trække det gamle varelager fra det nye varelager, således der ikke kommer til at stå for meget. Dvs. hvis der stod 12.000 på varelageret sidste år og der nu i år står 30.000, så skal man regulere med differencen dvs. 18.000 kr.
 • Man plejer at bogføre reguleringen pr. 31/12 eller ved regnskabsårets afslutning.

Se her hvordan du gør skridt for skridt. Vær opmærksom på at eksemplet tager udgangspunkt i, at dit varelager er 100 kr. mindre, end det du har bogført. Det vil sige, at der skal laves en nedskrivning på grund af lagerafgang.

 • Start med at gå ind under Bogføring.
 • Vælg Kassekladde.
 • Du skal vælge F for finansbilag
 • Angiv bilagsnummer.
 • Vælg den dato, hvor optællingen er foretaget. Oftest foretages en optælling af varelageret ved årets afslutning, hvorfor det f.eks. kunne være pr. 31. december i et givent år.
 • Vælg din konto for varelageret. Denne hedder 5830 – Varelager i Billys standardkontoplan.
 • Som modkonto vælge du kontoen 1260 – Regulering af varelager.
 • Hvis optællingen af varelageret viser, at det er mindre end den bogførte værdi, skal differencen skrives i kredit.
 • Hvis optællingen af varelageret viser, at det er større end den bogførte værdi, skal differencen skrives i debet.

I eksemplet bliver varelageret mindsket med 100 kr. ved at kreditere 5830 – Varelager og debitere 1260 – Regulering af varelager.

Du kan desuden tjekke værdien af kontoen 5830 – Varelager ved at klikke ind under regnskab -> Balance. Der skulle værdien på kontoen gerne stemme overens med din optælling.