Komplet års- og skatterapport

Lad Billy Regnskabsservice stå for din årsraport, skatteregnskab og selvangivelse.

Årsafslutningspakke - Billy
  • Udfyldt selvangivelse eller udvidet selvangivelse inkl. bilag
  • Færdigt skatteregnskab
  • Professionel årsrapport
  • Udfyldt lønsumsblanket
  • Udfyldt selskabsselvangivelse og udbytteblanketter
  • XBRL-fil klar til upload hos Erhvervsstyrelsen

Sådan gør du

Sådan gør du trin 1

Du køber årsafslutningspakken,
og giver Billy adgang til din konto

Sådan gør du trin 2

Du afslutter årets bogføring
i henhold til Billys guide

Sådan gør du trin 3

Billy returnerer en fuld
regnskabspakke til din indberetning

Denne pakke er for dig, hvis:

Tryk på felterne

Små virksomheder har siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.

Din virksomhed kan fravælge revision, hvis den to regnskabsår i træk ikke overskrider to af tre følgende størrelser på balancedagen:
- En balancesum på 4 mio. kr.

- En nettoomsætning på 8 mio. kr.

- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Fravalg af revision kræver:
- Din virksomhed ikke er underlagt revisorpligt.
Virksomheder, der ejer fast ejendom er underlagt flere regler i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Hvordan du præcist skal behandle aktiverne afhænger af, om der er tale om investeringsejendomme eller operationelle ejendomme. Investeringsejendomme er bygninger, hvor der forventes at tjene penge på udleje eller kapitalgevinster ved videresalg. Operationelle ejendomme er kontorer, lagre, butikker eller lignende.

Uagtet om der er tale om operationelle eller investeringsejendomme, kan bygningerne regnskabsmæssigt behandles på en række forskellige måder.

Hvis din virksomhed ejer fast ejendom, kan vi få en af vores revisorer til at hjælpe dig videre.

Send en mail til oliver@billy.dk

Har du husket at?

Slut balancen pr. d. 31/12 i dit regnskab skal stemme overens med din netbank.

Når du skal afstemme dit regnskab, er bankkontoen det første, du skal kigge på. Det skal du, fordi det er alfa og omega, at dine bankkonti stemmer på kroner og ører. Det betyder, at det tal, der står på din Billy-bankkonto, skal matche 100% med din konto i banken.

På den måde sikrer du, at din bogføring er korrekt, og du er ét skridt nærmere at indberette den korrekte moms og levere et færdigt regnskab til din revisor.

Du kan afstemme dine bankkonti på et par forskellige måder, men den mest almindelige måde er, at du laver et udtræk fra din bankkonto og matcher udtrækket op imod din bogføring i Billy. Hvis du opdager, at der er en dato, hvor bankkontoen ikke stemmer med din bogføring, har du enten glemt at bogføre en postering eller bogført forkert.

Du retter eventuelle fejl ved at oprette en regning, faktura eller kassekladdepostering indtil, at banken stemmer på kroner og ører.
Husk at få alle bilag med - også ubetalte regninger og udlæg.

På trods af at du lige har afstemt din bank, kan der fortsat være bilag, der skal med i indeværende regnskabsår.

Du kan eksempelvis have modtaget en faktura på AdWords, som du allerede har brugt, men ikke betalt endnu. I et sådan tilfælde skal regningen bogføres som en omkostning, mens modkontoen skal være ”gæld til leverandører”. Når regningen betales i det efterfølgende regnskabsår, fjernes gælden til leverandøren, og beløbet modposteres på bankkontoen.

Omvendt kan du have forudbetalt regninger, som dækker forbrug i det efterfølgende regnskabsår. Disse omkostninger skal således ikke med i indeværende regnskabsår jf. matching princippet. Her skal du bogføre regningen som et ”tilgodehavende hos leverandører” med Bankkonto som modkonto. I den måned i det efter følgende regnskabsår, hvor forbruget indtræffer, fjerner du det pågældende tilgodehavende og omkostningsfører regningen på resultatopgørelsen. Dette hedder en periodisering.
Du kan have en række forskellige tilgodehavender i dit regnskab.

Tilgodehavende hos kunder:
Dette er kunder, der har købt, men endnu ikke betalt for din service eller dit produkt. Tjek, at dine tilgodehavende hos kunder stemmer over ens med virkeligheden. Tjek, også om der er en eller flere, der skal have en rykker, samt om der er nogle tilgodehavender, som ikke er mulige at få hentet hjem. Er der tilgodehavender, som ikke er mulige at få hentet hjem, skal de tabsføres. Dette gøres ved at omkostningsføre beløbet under ”Tab på debitorer” på resultatopgørelsen og nedskrive tilgodehavende.

Tilgodehavende hos Leverandører:
Dette er produkter eller services, du har købt, men endnu ikke fået leveret. Tjek, at det, der står på din balance, stemmer over ens med virkeligheden. Sikrer dig, at du vil modtage det købte. Hvis en leverandør er gået konkurs uden, at du har fået dit produkt eller ydelse, er det usikkert, hvorvidt du nogensinde vil få det, og du kan heller ikke være sikker på at få dine penge tilbage. I et sådan tilfælde skal du igen vurdere, om det pågældende tilgodehavende skal tabsføres.

Andre tilgodehavender:
Her kan der være tale om depositum, skatteaktiver, negativ moms, mm. Tjek også, at disse stemmer overens med virkeligheden.
Du kan have en række forskellige skyldnere i dit regnskab.

Skyldnere til kunder:
Det lyder måske underligt, at man kan skylde noget til sin kunde. Men har din kunde forudbetalt for et abonnement, skylder du kunde det betalte beløb, indtil du har leveret.

Eksempelvis når du betaler et år forud på dit Billy-abonnement, skylder Billy dig vores service, der leveres måned for måned. Den del af betalingen der ikke hører til det afsluttende regnskabsår, skal stå som en ”skyldner til kunder” på din balance, og må ikke indregnes som omsætning før du faktisk leverer til kunden.

Skyldnere til leverandører:
Alle køb, du har foretager, bør figurere som en skyldner, indtil du faktisk har betalt. I praksis er det dog ikke altid, at man når at få opdateret sin balance, før man betaler. Ved årsafslutning er det dog vigtigt, at du tjekker, at alle ikke betalte køb - både det der forbruges i det afsluttende regnskabsår samt det efterfølgende - står som skyldnere til leverandører.
Ved årsafslutning skal man tælle sine varelagre op.

Når du præcist ved, hvad du har af varer på lager, skal du efterfølgende rette til i balancen. Eventuelt svind skal omkostningsføres på resultatopgørelsen.
Lønudgifter til medarbejdere skal afstemme til afstemningslisten fra dit lønsystem.

De skyldige skatter, som skal betales i den første måned i næste år, skal afspejles i balancen.

Hvis du udbetaler løn til dig selv og evt. medarbejdere, skal du afstemme lønposterne i regnskabet. Det gør du ved at tage sidste lønseddel og se om balance- og driftskontiene stemmer overens.

Her er et eksempel på en lønseddel:
Årsafslutning lønseddel


Og eksemplet skal bogføre på denne måde:
Årsafslutning bogføringslønseddel
Oliver Storm fra Billy Regnskabsprogram

Vil du gerne tale med os om dine muligheder for årsafslutning?

Har du spørgsmål til vores årsafslutningspakke eller vil have hjælp til at komme i gang, sidder vi parat til at hjælpe dig.

Hjælpecenteret er åbent alle ugens syv dage på både telefon, chat og mail.

Ring til mig på 60 24 60 24