Arbejdsskadeerstatning - hvad er arbejdsskadeerstatning?

Arbejdsskadeerstatning er en erstatning en person kan få, hvis vedkommende er blevet forvoldt skade eller sygdom I forbindelse med arbejde.

Har du styr på forsikringerne i din virksomhed? Få et overblik over reglerne for arbejdsskadeforsikring.

Skulle det ske at du kommer til skade eller bliver syg, i forbindelse med dit arbejde, er du berettiget til at indlede en sag om arbejdsskadeerstatning, jf. arbejdsskadeloven. Der er lovkrav om, at alle arbejdsgivere skal have en arbejdsskadeforsikring, så arbejdspladsen er dækket i tilfælde af sygdom eller ulykker. 

Hvornår er det en arbejdsskade?

Traditionelt set skelnes der typisk mellem to former for arbejdsskader, henholdsvis arbejdsbetingede lidelser og arbejdsulykker. 

Betegnelse for arbejdsbetinget lidelse

En arbejdsbetinget lidelse betegnes som værende en sygdom eller lidelse, som er opstået over længere tids påvirkning på arbejdspladsen, grundet pågældende arbejdsforhold. 

Dette kunne for eksempel være en maler, som gennem flere år er har arbejdet i farlige dampe, og gennem dette har taget skade. 

Betegnelse for arbejdsulykke

Arbejdsulykker betegnes som værende mere pludselige hændelser, der i sammenhæng med den pågældende arbejdsopgave, har forvoldt skade på en medarbejder. Dette kunne for eksempel være et fald fra en stige, eller et sammenstød med en genstand. 

I dette tilfælde er det væsentligt, at der er en klar årsagssammenhæng, mellem ulykken og arbejdsopgaven, for at det kan betegnes som en arbejdsulykke.

Hvem skal anmelde en arbejdsskade?

I tilfælde af en arbejdsulykke, er det arbejdsgiveren der skal lave en anmeldelse af arbejdsskade, til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som skiftede navn fra arbejdsskadestyrelsen i 2016. De skal derefter se på sagen og vurdere, om det kan kategoriseres som en arbejdsskade eller ej, og dermed om sagen er berettiget til erstatning

Hvordan forløber en erstatningssag? 

Når din ulykke bliver anmeldt af din arbejdsgiver, er det i første omgang arbejdsgiverens forsikringsselskab, der behandler sagen. Forsikringsselskabet indhenter oplysninger om ulykken, for at vurdere om sagen er væsentlig nok til at blive sendt videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Er det en mindre ulykke, vil forsikringsselskabet typisk selv tage sig af sagen.  

Hvis det vurderes, at din sag skal behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, vil de ud fra alt relevant information, vurdere om din sag er erstatningsberettiget. Hvis sagen bliver afvist, kan det skyldes at den pågældende skade, ikke lever op til de krav der er beskrevet i arbejdsskadeloven. 

Hvis der er tale om sygdom, skal en læge indberette dette direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Herefter vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indhente information omkring din sygdomstilstand for at vurdere, om kan kategoriseres som en arbejdsskade. 

Arbejdsskadeerstatningens beløb bliver udregnet på baggrund af, om der er tale om godtgørelse for varigt mén, eller tab af erhvervsevne på minimum 15%. Hvis der er tale om tabt erhvervsevne, kan beløbet udbetales enten som et engangserstatning, eller som en løbende ydelse. Hvis der er tale om godtgørelse for men, bliver beløbet udbetalt som en engangserstatning.

Hvornår udbetales erstatning for en arbejdsskade?

Udbetaling af erstatning ved arbejdsskade fungerer således, at når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har godkendt sagen, vil der typisk gå op til fem uger, før beløbet modtages. Udbetalingen kan dog risikere at blive udsat, hvis der skulle forekomme klager, omkring erstatningssagen. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage