Hvad er en erstatning?

En erstatning er en økonomisk kompensation der gives, hvis en person eksempelvis kommer til skade på den ene eller anden måde. Der er mange forskellige faktorer der spiller ind, når der skal gives erstatning – det kan være omfanget af personskade og/eller mængden af tabt arbejdsfortjeneste.

Erstatningsansvarsloven

Hvis der opstår en erstatningssag, skal erstatningsansvaret placeres. Her anvendes erstatningsansvarsloven. I loven skelnes der oftest i forhold til erstatningsansvar mellem virksomheder eller mellem mennesker i dagligdagshændelser. Der kan opstå et erstatningsansvar mellem virksomheder, hvis eksempelvis virksomhed A har indgået en kontrakt på levering af en vilkårlig ting eller ydelse til virksomhed B, og virksomhed A ikke overholder kontrakten. Her kan virksomhed B kræve et erstatningskrav fra virksomhed A for kontraktbrud. Mellem personer i dagligdagshændelser ser man oftest erstatningskrav i forbindelse med personskade, som eksempelvis påkørsler, tabt arbejdsfortjeneste eller tingsbeskadigelse.

Er erstatning skattepligtig?

Alle erstatninger, der udbetales over flere omgange, er som hovedregel skattepligtige. Det betyder, at løbende udbetalinger, som eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, er skattepligtige. Normalvis er engangsudbetalinger i erstatningssager ikke skattepligtige. Engangsudbetalinger i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste er dog undtagelsesvis indbefattet af skattepligt.

Hvordan beregnes erstatning?

Der er mange faktorer i spil, når en erstatning beregnes. I personskadesager ser man først og fremmest på omfanget af den pågældende personskade. Nedenunder finder du fire af de hyppigste kategorier for erstatningsberegning:

  • Helbredsudgifter: her beregnes den skadelidtes og dennes slægtninges omkostninger i forbindelse med sygehusbesøg, lægemidler med mere.
  • Tabt arbejdsfortjeneste: her beregnes der på, hvor meget personen taber i arbejdsfortjeneste i den periode, personen er ude af stand til at varetage sit arbejde.
  • Svie og smerte: her laves der er beregning på eventuelle gener, som skaden har medført. Denne beregning er ment som ”et plaster på såret” og vil derfor være meget subjektiv.
  • Méngodtgørelse: den beregning laves, hvis personen ikke kan komme sig helt på grund af skadens omfang. Her vil der være forskellig grader af nedsat legemsfunktion, og beregningen vil afspejle dette samt, hvor på kroppen skaden er.

En virksomhed skal faktisk have en del forskellige forsikringer ifølge lovgivningen. Det betyder, at en ansat altid er forsikret ved personskader på arbejdspladsen.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage