Benchmarking - Hvad er benchmarking?

Benchmarking bruges, når en virksomhed sammenligner sig selv med de forskellige konkurrenter på markedet, med et formål om at forbedre sin egen daglige drift.

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Man kan sammenligne mange forskellige faktorer, fx pris, kvalitet, markedsandel eller kundetilfredshed.

Er der flere former for benchmarking?

Der findes flere forskellige former for benchmarking, herunder intern benchmarking, benchmarking af konkurrenter og Best Practise benchmarking. 

Intern benchmarking:
Intern benchmarking bruges af virksomheder, som vil have et indblik i, hvordan de kan forbedre driften internt. Typisk vil det være på tværs af forskellige afdelinger i virksomheden, men det kan også være af bestemte arbejdsprocesser i forskellige perioder.

Da virksomheden nemt har adgang til sin egen data, er det let at lave denne form for benchmarking, hvorpå man kan danne et overblik over mangler i driften.

Benchmarking af konkurrenter:
Benchmarking af konkurrenter betegnes også som ekstern benchmarking eller konkurrentbenchmarking. Måden at gøre dette på er at virksomheder sammenligner sig med andre virksomheder, for at få et overblik over hvor stærkt den står.

"Best practise" benchmarking:
Med denne form for benchmarking sammenligner man sig med en eller flere virksomheder, som står stærkest på det marked, man opererer på. Dette kan give virksomheder et generelt indblik i, hvordan de andre har opnået deres position på markedet, hvilket kan være en drivfaktor til at performe bedst muligt.

Ved hjælp af denne type benchmarking kan man få en ide om, hvilke problemer de største konkurrenter på markedet har stået med. Dette kan resultere i, at en virksomhed kan undgå at begå de samme fejl, som andre større virksomheder har stødt på, og på den måde kan man stille sig bedre i fremtiden.

Det kan være en god idé at gøre brug af benchmarking, således at man holder sig opdateret omkring sine konkurrenter, hvilket i sidste ende kan bidrage til, at man kan forbedre driften i virksomheden.

Udfordringer ved Benchmarking

Selvom benchmarking er en værdifuld proces for virksomheder, der søger at forbedre deres præstation, er der også en række udfordringer, der kan opstå undervejs. At være opmærksom på disse udfordringer kan hjælpe virksomheder med at planlægge og håndtere dem mere effektivt:

1. Data Kvalitet og Relevans:

At skaffe pålidelige og relevante data til sammenligning kan være en udfordring. Virksomheder kan stå over for manglende tilgængelighed af opdaterede data eller variation i, hvordan data indsamles og rapporteres.

2. Kontekstuel Udfordring:

Hver virksomhed er unik med sin egen kultur, strategi og driftsmodel. At overføre direkte praksis fra en anden virksomhed kan undervurdere det kontekstuelle aspekt og føre til suboptimale resultater.

3. Ensartethed i Målemetoder:

Forskelle i målemetoder mellem virksomheder kan komplicere sammenligningen. Selvom to virksomheder måler det samme aspekt, kan de bruge forskellige tilgange og standarder.

4. Forandringsmodstand:

Nogle medarbejdere og ledelsesniveauer kan være modvillige over for forandringer, der kommer som resultat af benchmarking-processen. Dette kan påvirke implementeringen af identificerede forbedringer.

5. Overførsel af Best Practice:

Blindt kopiering af "best practices" uden tilpasning til virksomhedens specifikke behov og kontekst kan føre til ineffektive resultater. Den bedste praksis skal evalueres og tilpasses.

6. Fokus på Kortsigtede Resultater:

Benchmarking kan undertiden resultere i en overvægt af fokus på kortsigtede mål og præstationer, mens langsigtet strategisk udvikling kan blive forsømt.

7. Overvurdering af Konkurrence:

For meget fokus på konkurrenternes præstation kan føre til, at virksomheden mister sin egen identitet og differentiering i forsøget på at kopiere konkurrenter.

8. Kultur og Organisation:

Virksomhedens kultur og organisatoriske struktur kan påvirke, hvor vellykket benchmarking-processen er. Modstand eller mangel på samarbejde kan bremse implementeringen af ændringer.

At anerkende disse udfordringer og tage skridt til at adressere dem er afgørende for en vellykket benchmarking-proces. Det er vigtigt at huske, at benchmarking bør ses som en dynamisk proces, der tilpasses virksomhedens behov og mål for at opnå et optimalt udbytte.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage