Hvad er personfradrag?

Alle danskere har hvert år ret til et personfradrag. Det betyder at man har ret til at fratrække de første 46.200 kr. (2019 sats) man tjener om året. Eneste betingelse for at opnå personfradrag, er at du skal bo i Danmark eller arbejder her i så lang en periode, at en betydelig del af din indkomst kommer fra Danmark.

Personfradraget trækkes ikke fra på din selvangivelse, men bliver derimod trukket fra din indkomst, inden du betaler A-skat, så du ikke skal betale skat af det fulde beløb, men bliver fritaget med en procentdel, der svarer til personfradragets satsning.

Hvor finder man ens personfradrag?

Du finder frem til hvilken sats der er gældende for dig til personfradrag, ved at logge ind på SKATs hjemmeside. Find satsen for 2019.

Hvor højt er personfradraget?

Fradraget kan være forskelligt alt efter om du er over eller under 18 år gammel, gift eller kun delvist bosat i Danmark. Den normale fradragssats ligger dog i 2019 på de 46.200 kr. årligt. Personer under 18 år kan dog kun trække 35.300 kr. fra i 2019. Disse tal bliver dog reguleret af og til, så hold øje med hvad satsningen for fradraget er på SKATs hjemmeside.

Hvad sker der, hvis man ikke bruger hele fradraget?

Får man ikke brugt hele sit fradrag, kan man nå at overføre det til sin ægtefælle, før året er omme. Er man ikke gift og får man ikke brugt fradraget inden årets udgang, kan man ikke få fradraget tildelt senere. Dog er det oftest personer under 18 der ikke når at opnå fradraget.

Overførsel af personfradrag til ægtefælle

Er du samlevende med din ægtefælle, kan du overføre delvist eller hele personfradraget til din ægtefælle, som så kan undgå at betale skat af en større del af deres indtægt. Lovgivningen siger, at man skal være samlevende med sin partner inden indkomstårets udgang, for at kunne overføre personfradrag til sin ægtefælle. Er man forsker i udlandet, kan man dog drage nytte af en særlig forskerlov, som gør det muligt at overføre sit personfradrag, selvom man ikke er samlevende med sin ægtefælle.

Hvad er forskellen på personfradrag og beskæftigelsesfradrag?

Med et hurtigt øjekast, kan personfradrag og beskæftigelsesfradrag godt minde en del om hinanden. Den store forskel er dog, at du kun kan modtage beskæftigelsesfradrag, hvis du arbejder. Modtager du kontanthjælp eller dagpenge uden at have beskæftigelse ved siden af, kan du derfor ikke modtage beskæftigelsesfradrag. Dit beskæftigelsesfradrag svarer til 10,10 % (2019) af lønnen. Fradraget må dog ikke overstige 37.200 kr. (2019)

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.


Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage