Billypedia>Hvad er A-skat?

Hvad er A-skat?

A-skat er en skat, man betaler af sin A-indkomst. En A-indkomst omfatter typisk lønindkomst, pension, dagpenge, SU, kapitalindkomst, renteindtægter mv. Hvor meget du betaler i A-skat afhænger af din trækprocent, som er bestemt af din årsindkomst.

Og hvorfor så det?

Jo, det skyldes, at skattesystemet i Danmark er progressivt, hvilket betyder, at jo højere din indtægt er, jo højere vil din trækprocent være.

Du har samtidig et årligt personfradrag på ca. 43.000 kr., som du ikke vil blive beskattet af. Det vil sige, at du ikke skal betale skat op til denne grænse, hvorefter du enten skal betale normal A- eller B-skat (læs videre og få svar på, hvad forskellen er på A- og B-skat).

Hvordan beregnes trækprocenten af din A-skat?

Begrebet “trækprocent” henviser til den procentandel af en indtægt, som bliver trukket fra i skat. I Danmark varierer trækprocenten i 2018 fra 37% til 53% alt afhængig af, om man betaler top- eller bundskat, og om man er medlem af folkekirken og altså betaler kirkeskat. Trækprocenten står noteret på ens skattekort.

Man beregner trækprocenten ud fra den samlede sum af de forskellige skatter man betaler. Disse skatter inkluderer kirkeskat, kommuneskat sundhedsbidrag og statsskat. Statsskatten kan variere afhængig af ens indkomst, hvilket er dét der afgør, om man betaler bund- eller topskat.

Men hvad så med arbejdsmarkedsbidrag?

Arbejdsmarkedsbidrag regnes ikke sammen med de øvrige skatter, fordi det bliver trukket fra lønnen inden man beregner skatten.

Det endelige beløb man bliver trukket i skat afhænger også af eventuelle fradrag. Desuden er skattereglerne i Danmark rimelig komplicerede, så det kan være en god ide at spørge SKAT til råds, men man er i tvivl.

Hvad er forskellen på A- og B-skat?

A-skat er den skat, som er tilknyttet dit hovedkort, mens B-skat er tilknyttet dit bikort. Hovedkortet bruges der, hvor du tjener mest og bør kun bruges til et enkelt sted. Bikortet bruges til eventuelle andre indkomster, eksempelvis hvis du arbejder som freelancer eller har selvstændig bibeskæftigelse ved siden af dit arbejde. A-skat vil oftest blive trukket automatisk i forbindelse med udbetaling af løn i modsætning til B-skat, hvor du selv skal indberette din B-indkomst til SKAT.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage