B-skat - Hvad er B-skat?

B-skat er den type skat man betaler, hvis man har B-indkomst. Din B-skat afhænger blandt andet af, hvor meget du tjener og dit personfradrag

Har du en personligt ejet virksomhed, skal du betale B-skat af overskuddet i virksomheden. Få indblik i virksomhedsskat.

Når du får udbetalt B-indkomst, er der modsat A-indkomst ikke trukket AM-bidrag og skat før udbetalingen. Derfor har du selv ansvar for at indberette din B-indkomst og betale din B-skat. 

Hvem betaler B-skat?

Hvis du fx arbejder som freelancer, musiker, influencer eller er selvstændig erhvervsdrivende skal du betale B-skat af din B-indkomst. Fælles for disse indkomstkilder er, at de typisk varierer mere end A-indkomst, som ofte er en fast indkomst. Når faggrupper med B-indkomst modtager deres betaling, sker det ofte gennem honorarer eller provision. 

Hvordan betaler man B-skat?

Hvis du har en fast B-indkomst, er det nemmest at indberette den i din forskudsopgørelse, og opdatere den løbende, hvis tallet ændrer sig. Når du har indberettet det, vil du betale din B-skat gennem en hævet trækprocent og/eller sænket månedsfradrag. Er der yderligere B-skat betales det gennem et indbetalingskort. 

Hvis du har en lille B-indkomst, kan du betale med Dankort via Skats hjemmeside. Det kan fx være tilfældet, hvis du har holdt et foredrag eller udført en konsulentopgave. 

Hvordan beregner man B-skat?

Det er altid en god idé at beregne din B-skat, så du ved hvor meget du skal lægge til side, når du modtager B-indkomst. Først beregner du størrelsen af det AM-bidrag, du skal betale af B-indkomsten, og derefter skal du beregne selve skatten ved hjælp af din specifikke trækprocent.

Eksempel på beregning af B-skat

Du har en B-indkomst på 5.000 kr. for en opgave, du har udført. Først skal du beregne, hvad du skal betale i AM-bidrag. 

AM-bidrag: 5.000 kr. (B-indkomst) x 8 % (AM-bidrag) = 400 kr.

Herefter skal du kigge på din forskudsopgørelse og finde din trækprocent. I dette eksempel er den 38%. Nu tager du B-indkomsten efter AM-bidraget er fratrukket, og beregner hvad der skal betales i skat. 

4.600 kr. (B-indkomst efter AM-bidrag) x 38% (skat) = 1.748 kr.

Til sidst skal de to beløb lægges sammen for at regne ud, hvor stort et beløb der skal betales til Skat. 

400 kr. (AM-bidrag) + 1.748 kr. (skat) = 2.148 kr.

Derved ved du, at du skal lægge 2.148 kr. til side, når du har en B-indkomst på 5.000 kr.

Hvad sker der, hvis man ikke betaler B-skat?

Hvis du ikke betaler B-skat af din B-indkomst, kan du risikere en bøde og et stort skattesmæk. På samme måde som A-skat der trækkes automatisk, er det lovpligtigt at betale B-skat. Virksomheden du udfører arbejdet for, har oplysningspligt til at indberette det til Skat. Det gør de ved at indberette bruttobeløbet på dit CPR-nummer på skats hjemmeside.

Hvad er forskellen på A-skat og B-skat?

Forskellen på A-skat og B-skat er, at der automatisk trækkes AM-bidrag og skat før udbetalingen af A-indkomst, hvorimod du selv er ansvarlig for den del ved B-indkomst. A-indkomst er typisk en fast indkomst der betales af en enkelt arbejdsgiver, mens B-indkomst ofte varierer meget og betales af forskellige arbejdsgivere. 

Du kan sagtens betale både A-skat og B-skat på samme tid, hvis du både har en arbejdsgiver og en bibeskæftigelse ved siden af. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage