AM-bidrag - Hvad er AM-bidrag?

AM-bidrag er en lovpligtig skat som består af 8% af din løn eller 8% af dit overskud i virksomheden. Alle lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal betale AM-bidrag uanset indkomst.

Med de mange integrationer i Billy Regnskabsprogram kan du få et komplet overblik over alt fra løn, SKAT og moms i din virksomhed. Prøv Billy gratis.

AM-bidraget trækkes automatisk fra din bruttoløn, hvis du er lønmodtager. Hvis du er selvstændig, er du selv ansvarlig for at betale AM-bidrag.

Hvad går AM-bidrag til?

AM-bidrag er en forkortelse af arbejdsmarkedsbidrag, og som ordet antyder, går bidraget til forskellige statslige udgifter relateret til arbejdsmarkedet. Det gælder bl.a. barselsdagpenge, dagpenge, efteruddannelse, orlov og aktivering. Det er ikke AM-bidraget alene som finansierer disse overførsler, men også andre skatter.

Hvorfor betaler man AM-bidrag?

AM-bidraget blev indført tilbage i 1994 som en ekstra skat til at støtte staten i forbindelse med arbejdsmarkedsoverførsler. Skatten blev indført grundet den høje arbejdsløshed i perioden. Staten havde svært ved klare alle overførslerne og tilføjede derfor AM-bidraget som støtte.

Hvordan beregnes AM-bidrag?

AM-bidrag beregnes af din bruttoindkomst. Det vil altså sige, at AM-bidraget trækkes før der betales A-skat, men efter at ATP og eget pensionsbidrag er fratrukket. AM-grundlaget involverer også personalegoder, så har du fri bil, sundhedsforsikring eller andre personalegoder, skal disse værdier lægges oven i bruttolønnen, før AM-bidraget trækkes.

Hvis du bruger et lønsystem, skal du ofte blot indtaste værdier, og så udregner systemet resten.

AM-bidrag for selvstændige

Som selvstændig skal du selv sørge for at få betalt AM-bidrag. Du skal betale 8% i AM-bidrag af overskuddet i virksomheden, eller af den løn du udbetaler til dig selv. Hvis der ikke er overskud i virksomheden, skal du selvfølgelig ikke betale AM-bidrag, ligeså vel som du ikke kan udbetale løn.

Ejer du en personligt ejet virksomhed (PMV, enkeltmandsvirksomhed og I/S), bliver AM-bidraget automatisk medregnet gennem dine B-skatterater, som udregnes på baggrund af din forskudsopgørelse. Hvis du ejer et selskab, skal du betale AM-bidrag af den løn, som du udbetaler til dig selv som ansat i virksomheden.

AM-bidrag af feriepenge

Du betaler både AM-bidrag af din løn og dine feriepenge. Feriepenge svarer til 12,5% af din løn, som udregnes før ATP, AM-bidrag og skatter fratrækkes. Det er din arbejdsgiver, der er ansvarlig for denne del, hvis du er lønmodtager. 

Kan jeg slippe for at betale AM-bidrag?

Man skal betale AM-bidrag af alt fra honorarer, fri bil, overskud af selvstændig virksomhed og andre personalegoder. Derimod betaler du ikke AM-bidrag af offentlig støtte som SU, pension, dagpenge og kontanthjælp. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage