ATP - Hvad er ATP?

ATP er en lovpligtig pension som både lønmodtagere og virksomheder indbetaler til. ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkeds Tillægspension, og det er et bidrag, der sikrer, at du har råd til at gå på pension.

Med Billy Regnskabsprogram kan du udbetale løn til dig og dine medarbejdere med vores direkte integration med lønsystemet Salary. Lav nemt din løn direkte i Billy.

Som lønmodtager sker indbetalingen af ATP automatisk hver måned via din løn. Hvis du er selvstændig, er det frivilligt, om du ønsker at betale ATP-bidrag.

Hvem skal betale ATP?

ATP er en lovpligtig pension for langt de fleste. Disse fire forhold skal være opfyldt for at virksomheden og den ansatte skal betale ATP-bidrag:

  1. Du er lønmodtager.
  2. Du er fyldt 16 år.
  3. Du skal arbejde i Danmark eller for en dansk virksomhed
  4. Du arbejder mindst 9 timer om ugen.

ATP for selvstændige

Som selvstændig er du ikke automatisk tilmeldt ATP-ordningen. Det er dog en god idé enten frivilligt at tilmelde sig ATP eller oprette en individuel pensionsordning. Mange selvstændige tænker ikke på pension, før det er for sent, men det er en god idé at overveje, for at sikre at du har råd til at gå på pension, da folkepensionen i sig selv ikke rækker så langt. 

Hvad er ATP satserne?

Satserne for ATP afhænger af lønmodtagerens lønperiode, og hvor mange timer der arbejdes i perioden. Beløbets størrelse afhænger også af, om du er månedslønnet, løsarbejder, 14 dages lønnet eller ugelønnet. Som lønmodtager bidrager du med ⅓, mens din arbejdsgiver bidrager med ⅔. 

Eksempel på ATP-sats for en månedslønnet

For en månedslønnet lønmodtager i en privat virksomhed med mindst 117 arbejdstimer pr. måned, er arbejdsgiverens månedlige andel 189,35 kr. og lønmodtagerens egen andel 94,65 kr. Det vil sige, at det samlede bidrag er 284 kr. om måneden. Du kan se satserne på Borger.dk.

Udbetaling af ATP

ATP udbetales fra den dag, du bliver folkepensionist og resten af livet. Du vil modtage et brev fra ATP ca. 3 måneder før din pensionsalder med oplysninger og hvornår og hvor meget, du får udbetalt. Herefter vil dine penge automatisk blive udbetalt til din NemKonto. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage