ATP

Hvad er ATP?

ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det er en lovpligtigt pension, som er pålagt alle lønmodtagere på arbejdsmarkedet.

Indbetalingen sker automatisk hver måned, og du kan tidligst få ATP udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Det er virksomheden, der betaler 2/3 af beløbet, hvor lønmodtageren betaler den resterende 1/3.

Satserne for ATP afhænger af lønmodtagerens lønperiode, og hvor mange timer der arbejdes i perioden. For en månedslønnet lønmodtager i en privat virksomhed, med en arbejdstid på minimum 117 timer pr. måned, er arbejdsgiverens månedlige andel 189,35 kr. og lønmodtagerens egen andel 94,65 kr. af lønnen.

(ATP-satser 2016 – privat virksomhed)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.