ATP-bidrag - Hvad er ATP-bidrag?

ATP-bidrag (arbejdsmarked tillægspension) er en lovpligtig pensionsordning ud over folkepensionen. Både medarbejder og virksomhed betaler til ATP pensionen. ATP-bidraget skal betales via medarbejderens løn.

Få løn og bogføring samlet ét sted. Du kan nemt lave løn direkte i Billy. Prøv Billy gratis.

Når medarbejderne når pensionsalderen, så slutter indbetalingerne til ATP, og pensionen udbetales helt automatisk.

Sådan udbetales ATP pensionen

ATP pensionen kan udbetales månedligt eller årligt. Det afhænger af størrelsen på pensionen. Uanset hvad, så kan du regne med, at du skal betale skat af ATP udbetalingerne.

For mange pensionister kan ATP pensionen svare til en markant forhøjelse af deres folkepension. I nogle tilfælde kan det give 30-40 procent forhøjelse til folkepensionen.

ATP tilbyder at beregne din konkrete ATP prognose.

Hvad er ATP satserne?

Satserne for ATP-bidraget beregnes på baggrund af medarbejderens arbejdstimer i lønperioden. Bidragssatserne afhænger af hvordan medarbejderen er aflønnet. Der skelnes mellem månedslønnede, 14-dages lønnede, ugelønnede eller løsarbejdere.

Du kan se satserne på Borger.dk.

Den månedlige ATP-sats er maksimalt 2.000 kr. På medarbejderens lønseddel fremgår det hvor meget ATP, der er indbetalt for det indeværende år. 

Hvordan beregnes ATP-bidraget?

Det er både virksomheden og medarbejderen som indbetaler månedlige beløb til ATP via lønnen: ⅔-dele betales af virksomheden og ⅓-del betales af medarbejderen.

Helt overordnet er der en række forudsætninger og prognoser, som ligger til grund for den endelige beregningen af ATP pensionen. Beregningen bygger på antagelser og forventninger til afkast, inflation, levetid og skat.

Hvem skal betale ATP-bidrag?

ATP er lovpligtigt for langt de fleste lønmodtagere. Der er fire forhold som afgør om virksomheden og den ansatte skal betale ATP-bidrag.

Der skal betales ATP-bidrag, når: 

  1. Virksomheden har ansatte / lønmodtagere.
  2. Den ansatte er fyldt 16 år.
  3. Arbejdsgiveren er dansk eller den ansatte arbejder i Danmark.
  4. Arbejdstiden er mindst 9 timer om ugen.

Hvad betaler selvstændige i ATP-bidrag?

For selvstændige er det frivilligt om man ønsker at betale til en pensionsopsparing eller til ATP ordningen. Selvstændige skal aktivt tilmelde sig ATP ordningen.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage