Hvad er ATP bidrag?

ATP-bidrag (arbejdsmarked tillægspension) er en lovpligtig pensionsordning for alle lønmodtagere. Virksomheder med ansatte skal betale 2/3-dele af deres ansattes ATP-bidrag. De ansatte betaler 1/3-del af ATP-bidraget. ATP er en ekstra pension ud over folkepensionen. ATP udbetales når man går på pension dvs. så længe man er på arbejdsmarkedet kan pensionen ikke udbetales.

Der skal betales til ATP-bidrag, når følgende fire betingelser er opfyldt:

 • Er lønmodtager
 • Er fyldt 16 år
 • Arbejder i Danmark eller er ansat af en dansk arbejdsgiver
 • Arbejder mindst 9 timer om ugen
  Hvad er ATP satserne?
  ATP bidragssatserne afhænger af hvordan medarbejderen er aflønnet. Der skelnes mellem månedslønnede, 14-dages lønnede, ugelønnede eller løsarbejdere. Se satserne på ATP’s hjemmeside her.
  Hvordan indberetter og beregner virksomheden ATP?
  Virksomheden beregner og indbetaler ATP-bidraget kvartalvis til ATP. ATP-bidraget beregnes på baggrund af medarbejderens antal arbejdstimer i en lønperiode. På lønsedlen skal ATP-bidraget fremgå.
  For at betale ATP-bidraget skal virksomheden have et CVR/SE-nummer. Det opretter virksomheden hos SKAT eller Selskabsstyrelsen. Fristerne for betaling af ATP-bidraget er: 1. maj (1. kvartal), 1. august (2. kvartal), 1. november (3. kvartal) og 1. februar (4. kvartal).
  Hvad betaler selvstændige i ATP-bidrag?
  Selvstændige skal ikke betale ATP-bidrag. Det er frivilligt om man ønsker at betale til en pensionsopsparing eller til ATP ordningen. Selvstændige kan tilmelde sig ATP ordningen på virk.dk.
  Fik du svar på dit spørgsmål?

  Få overblik over din økonomi
  I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.