Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab har også forkortelsen I/S og kendetegnes ved at selskabsformen kan omfatte både små og store virksomheder og at der er minimum to ejere. Oprettelsen af et interessentskab kan ske hvis to eller flere virksomheder går sammen om et erhvervsrettet samarbejde, også kaldet joint venture, hvorefter det derefter opløses, men det kan også indgås hvis virksomhederne går sammen om en fælles langvarig virksomhed.

Solidarisk hæftelse

Ved et interessentskab hæfter alle ejere (også kaldet interessenter) personligt og solidarisk for hinanden. Det betyder at den ene interessent kan komme til at hæfte alene for virksomhedens samlede gæld og at en eventuel fælleskreditor kan vælge at gå efter en enkelt interessent i virksomheden. Omvendt må en særkreditor rette deres krav mod deres debitor og derved få adgang til interessentens andel i virksomhedens aktiver.

Den solidariske hæftelse betyder derfor også at interessenterne må have en stor tiltro til hinanden, da alle interessenter kan indgå aftaler på de andre interessenters vegne.

Fordele ved et interessentskab

Der er ved interessentskab ikke lovkrav om selskabet skal have en bestyrelse og/eller en direktion. Ligeledes er det ikke krav om et bestemt kapitalkrav ved selskabsoprettelse, da alle interessenter som nævnt hæfter personligt og solidarisk, men også ubegrænset for selskabets forpligtelser. Det er op til den enkelte at vælge hvor meget kapital interessenten ønsker at indskyde, men oftest vælger flere at indskyde lige meget kapital, for derved at opnå lige store ejerandele i virksomheden.

Det er også muligt at interessentskabet kan optage nye interessenter undervejs, såfremt de eksisterende interessenter enstemmigt accepterer dette. En ny interessent indskyder oftest et kapitaltilskud som modsvarer den ejerandel interessenten vil få i selskabet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.