Konkurs - Hvad er konkurs?

Konkurs er noget en virksomhed bliver erklæret, hvis virksomheden ikke længere kan betale sine kreditorer.

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Under en konkurs vil myndighederne gå ind og undersøge virksomhedens aktiver for at sikre, at virksomheden altså på ingen måde kan betale sine kreditorer. Det vil efterfølgende føre til en konkursbehandling.

Det kan både være privatpersoner og virksomheder, der kan tages under konkursbehandling, men det er to forskellige processer. Som privatperson kan du i stedet læse mere om gældssanering.

Hvordan begærer man konkurs?

Sker det, at en virksomhed er nødt til at bægere konkurs, skal dette begæres hos Skifteretten, som er ansvarlig for konkurser. Det hele starter med, at der indsendes en konkursbegæring til Skifteretten om, at en virksomhed er insolvent. En virksomhed er insolvent, når virksomheden ikke længere kan leve op til sine økonomiske forpligtelser.

Hvis kreditorerne vurderer, at virksomheden ikke længere kan betale, så kan kreditorerne begære virksomheden konkurs til Skifteretten. Kreditoren kunne eksempelvis være en leverandør eller banken.

Virksomheden kan også selv begære sig konkurs, hvis virksomheden vurderer, at den ikke længere kan betale sine kreditorer.

Hvem erklærer virksomheden konkurs?

Skifteretten vil erklære virksomheden konkurs ved et konkursdekret, hvis betingelserne for konkurs er opfyldt. Et konkursdekret vil sige, at retten har besluttet at virksomheden tages under konkurs.

Efter udstedelsen af konkursdekretet må virksomheden ikke længere handle. Det betyder altså, at virksomheden ikke længere må tage imod betaling eller selv bortgive deres ejendele.

Hvad er en konkursbehandling?

En konkursbehandling finder sted, for at de kreditorer der mangler betaling, kan få deres penge. Under en konkursbehandling vil en kurator, typisk i form af en advokat, forsøge at opgøre konkursboet.

Det vil sige, at kuratoren skal finde ud af hvilke aktiver der er og hvor meget de er værd. Derefter skal kuratoren forsøge at sælge disse aktiver for at kunne tilbagebetale kreditorerne i en bestemt rækkefølge.

Hvordan hæftes der ved konkurs?

Der er forskellige forhold for hæftelse, alt efter hvilken virksomhedstype, der er tale om. 

Hvis en enkeltmandsvirksomhed går konkurs, er det ejeren som hæfter personligt. Det kan have store økonomiske konsekvenser for ejeren af den konkursramte virksomhed, da kreditorerne kan tage ejerens aktiver. Det vil sige, at du kan risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis din virksomhed erklæres konkurs.

Det står lidt anderledes til for anpartsselskaber og aktieselskaber, hvor der er begrænset hæftelse. Dette betyder, at du kun hæfter for det, som du selv har indskudt i virksomheden.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage