BillypediaHvad er konkurs?

Hvad er konkurs?

Konkurs er noget en virksomhed bliver erklæret, hvis virksomheden ikke længere kan betale sine kreditorer. Under en konkurs vil myndighederne gå ind og undersøge virksomhedens aktiver for at sikre, at virksomheden altså på ingen måde kan betale sine kreditorer. Det vil efterfølgende føre til en konkursbehandling.

Det kan både være privatpersoner og virksomheder der kan tages under konkursbehandling, men det er to forskellige processer. Som privatperson kan du i stedet læser mere om gældssanering.

Hvordan begærer man om konkurs?

En konkurs skal begæres hos Skifteretten, som er ansvarlig for konkurser. Det hele starter med, at der indsendes en konkursbegæring til Skifteretten om, at en virksomhed er insolvent. En virksomhed er insolvent, når virksomheden ikke længere kan leve op til sine økonomiske forpligtelser.

Hvis kreditorerne vurderer, at virksomheden ikke længere kan betale, så kan kreditoren begære virksomheden konkurs til Skifteretten. Kreditoren kunne eksempelvis være en leverandør.

Virksomheden kan også selv begære sig konkurs, hvis virksomheden vurderer, at den ikke længere kan betale sine kreditorer.

Hvad er konkursbehandling?

Under en konkursbehandling vil en kurator, som typisk vil være en advokat, forsøge at opgøre konkursboet. Det vil sige, at kuratoren skal finde ud af hvilke aktiver der er og hvor meget de er værd. Derefter skal kuratoren forsøge at sælge disse aktiver for at kunne tilbagebetale kreditorerne i en bestemt rækkefølge.

Hvem erklærer virksomheden konkurs?

Skifteretten vil erklære virksomheden konkurs ved et konkursdekret, hvis betingelserne for konkurs er opfyldt. Et konkursdekret vil sige, at retten har besluttet at virksomheden tages under konkurs. Efter udstedelsen af konkursdekretet må virksomheden ikke længere handle. Det betyder altså, at virksomheden ikke længere må tage imod betaling eller selv bortgive virksomhedens ejendele.

Hvem hæfter i en enkeltmandsvirksomhed?

Hvis en enkeltmandsvirksomhed går konkurs, er det ejeren som hæfter personligt. Det kan have store økonomiske konsekvenser for ejeren af den konkursramte virksomhed, da kreditorerne kan tage ejerens aktiver. Det vil sige, at du kan risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis din virksomhed erklæres konkurs.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage