Hvad er aktiver?

Hvad er aktiver?

Aktiver er alt af værdi, som virksomheden ejer. Det drejer sig om alt fra, hvad der er på bankkontoen, aktier, obligationer og lige til interiør, computere og køkkenudstyr. Hvis man ejer bygningen, man sidder i, så er det også et aktiv.

Man kan tænke på det som alle de ting, der er i virksomhedens besiddelse, og som man kan omsætte til penge ved fx at sælge. Man kalder det for kapitalanvendelse - altså det, man har brugt sin kapital på.

Aktiver kan opdeles i to typer:

  • Anlægsaktiver
    Er aktiver, som en virksomhed ejer eller på anden vis kontrollerer og er bestemt til længere tids brug i virksomheden. Fx bygninger eller inventar.

  • Omsætningsaktiver
    Er aktiver, som indgår i virksomhedens normale drift og ændrer sig efter en forholdsvis kort periode. Fx varebeholdninger eller interiør.

Hvad bruges aktiver til?

Aktiver er en del af en virksomheds balance, som siger noget om virksomhedens økonomi. En balanceret økonomi er en god økonomi, når man snakker i grove træk.

Men aktiver er ikke alene på balancen. For den består også af passiver.

Hvad er passiver så?

Hvor aktiver viser noget om en virksomheds anvendelse af kapitalen, så viser passiverne noget om kapitalfremskaffen - altså hvordan kapitalen i virksomheden er blevet fremskaffet.

Læs mere om passiver her.

På grund af deres natur, er aktiver og passiver hinandens modsætninger, men de skal være i balance.

Hvorfor skal passiver og aktiver balancere?

Det skal de, fordi aktiverne kan man kalde for virksomhedens formue. Passiverne siger så noget om, hvordan man har finansieret den formue. Derfor skal de to tal være ens. Du skal helst have samme værdi, som du har brugt.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.