Aktiver - Hvad er aktiver?

Et aktiv er en betegnelse for de værdier en virksomhed råder over. Dette kunne f.eks. være inventar, biler eller ejendomme. 

Vil du have hjælp med at holde styr på din virksomheds aktiver og passiver? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis i dag.

Man kan tænke på det som alle de ting, der er i virksomhedens besiddelse, og som kan omsættes til penge.

Hvilke typer aktiver findes der?

Der findes to typer af aktiver, henholdsvis anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Anlægsaktiver er aktiver, som en virksomhed ejer eller på anden vis kontrollerer, og er bestemt til længere tids brug i virksomheden. Dette kan f.eks. være bygninger eller inventar. Anlægsaktiver kan yderligere være opdelt i materielle, imaterielle og finansielle anlægsaktiver. 

Omsætningsaktiver er aktiver, som indgår i virksomhedens normale drift og ændrer sig efter en forholdsvis kort periode. Dette kan f.eks være varebeholdninger, interiør eller likvide beholdninger.

Forskellen på anlægsaktiver og omsætningsaktiver kan derfor siges at være, om aktivet har en forventet levetid på over eller under et år. 

Aktiver og passiver

Aktiver er en del af en virksomheds balance, som siger noget om virksomhedens økonomi. En balanceret økonomi er en god økonomi, når man snakker i grove træk. Aktiver er dog ikke alene på balancen, for den består også af passiver

Passiver viser noget om virksomhedens kapitalfremskaffen - altså hvordan kapitalen i virksomheden er blevet fremskaffet. Passiver består af virksomhedens egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser

Aktiver og passiver skal helst være balanceret, da det er tegn på, at regnskabet i virksomheden også er balanceret. Det skal de, fordi at passiverne viser, hvordan aktiverne er blevet finansieret. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage